Försvarsutbildarna » Civil krisberedskap » Civil utbildning

Utbildningar till stöd för samhällets krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer erbjuder utbildning inom området civil krishantering. Våra utbildningar inriktas främst mot deltagande i förstärkningsresurser på regional och nationell nivå.

Varför skall frivilliga hjälpa till?
Samhället ska ha en generell förmåga att hantera olika typer av påfrestningar och kriser som svåra olyckor, stormar, elavbrott, översvämningar, smitta, naturkatastrofer, terrorhandlingar och andra oförutsedda händelser. Flodvågskatastrofen i Asien och stormen Gudrun är exempel på när samhällets förmåga sätts på prov.

Det är situationer som är svåra att överblicka och långdragna till sin natur. Den ordinarie organisationen har svårt att räcka till när det blir ett omfattande och utdraget förlopp som drabbar många människor. De flesta myndigheter behöver då förstärka sin personal för att kunna leda räddnings-, undsättnings- och andra katastrofinsatser under en längre tid. Det är då som behovet av frivilliga uppstår.

Frivilliga som är utbildade och organiserade innan något inträffar ger oerhört mycket mer effekt vid kriser än frivilliga som dyker upp på plats. Detta är Försvarsutbildarnas styrka.

Vi är vana att utbilda och organisera
Försvarsutbildarna är en rikstäckande organisation som har tillgång till specialkompetens över hela landet. Våra medlemmar är vana att organisera och leda verksamhet även i svåra och kaotiska situationer. Vi är tränade för det.

Försvarsutbildarna vill hjälpa till med rekrytering och utbildning av andra frivilliga som kan kallas in för att avlasta eller förstärka viktiga funktioner och för att öka uthålligheten.

Vi är vana att organisera och genomföra utbildning och vi arbetar alltid utifrån de behov som finns. Vi sätter upp tydliga och mätbara utbildningsmål genom dialog med uppdragsgivaren och genom att denne medverkar vid genomförandet. Det borgar för att utbildningen kvalitetssäkras.

Våra utbildningar inriktas främst mot deltagande i förstärkningsresurser på regional och nationell nivå. På denna sida kommer vi att presentera Försvarsutbildarnas utbildningar.

gk-kris

Grundkurs Krisberedskapssystemet

Under året genomförs grundutbildning för de som ska verka som nyckelpersoner i olika frivilliga förstärkningsresurser. Kurserna genomförs under en helg och omfattar kunskap om det svenska krisberedskapssystemet.
Läs mer här

fresurs4

Utbildning av resurspool

Vi genomför utbildning till stöd för länsstyrelser. Under året genomförs löpande såväl grundkurser som kompletteringskurser som syftar till att öka kunskap och förmåga hos de som deltar eller vill delta i resurspoolen.
Läs mer här

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-02-25 kl. 12:33 av Anna Karlsson.