Försvarsutbildarna » Civil krisberedskap » Allmänt

Civilt krisstöd

FÖRSVARSUTBILDARNA ÄR ATT RÄKNA MED VID KRISER
Försvarsutbildarnas verksamhet omfattar även stöd till samhällets krishantering. Vi erbjuder utbildning och medlemmar med kompetenser inom området civil krishantering.


På den här delen av hemsidan kommer vi att informera om hur vi genomför och utvecklar vårt stöd för att öka uthålligheten hos samhället då extraordinära kriser uppstår.

Varför skall frivilliga hjälpa till?

Samhället ska ha en generell förmåga att hantera olika typer av påfrestningar och kriser som svåra olyckor, stormar, elavbrott, översvämningar, smitta, naturkatastrofer, terrorhandlingar och andra oförutsedda händelser. Flodvågskatastrofen i Asien och stormen Gudrun är exempel på när samhällets förmåga sätts på prov.

Det är situationer som är svåra att överblicka och långdragna till sin natur. Den ordinarie organisationen har svårt att räcka till när det blir ett omfattande och utdraget förlopp som drabbar många människor. De flesta myndigheter behöver då förstärka sin personal för att kunna leda räddnings-, undsättnings- och andra katastrofinsatser under en längre tid. Det är då som behovet av frivilliga uppstår.

Frivilliga som är utbildade och organiserade innan något inträffar ger oerhört mycket mer effekt vid kriser än frivilliga som dyker upp på plats. Detta är Försvarsutbildarnas styrka.

Vi är vana att utbilda och organisera

Försvarsutbildarna är en rikstäckande organisation som har tillgång till specialkompetens över hela landet. Våra medlemmar är vana att organisera och leda verksamhet även i svåra och kaotiska situationer. Vi är tränade för det.

Försvarsutbildarna vill hjälpa till med rekrytering och utbildning av andra frivilliga som kan kallas in för att avlasta eller förstärka viktiga funktioner och för att öka uthålligheten.

Vi är vana att organisera och genomföra utbildning och vi arbetar alltid utifrån de behov som finns. Vi sätter upp tydliga och mätbara utbildningsmål genom dialog med uppdragsgivaren och genom att denne medverkar vid genomförandet. Det borgar för att utbildningen kvalitetssäkras.

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-30 kl. 12:15 av Anna Karlsson.