Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2017 är under fastställande. Uppdragen sammanställs i ett förbundskort och kommer att presenteras i januari.
Svenska CBRN-förbundet arbetar för att stärka försvarsviljan och CBRN-kompetensen i Sverige. Förbundet ska vara en kompetent och kvalificerad utbildningsorganisation.

CBRN-förbundet skall
  • organisera högskoleutbildad eller vid Totalförsvarets Skyddscentrum utbildad personal.
  • vidareutveckla/fortsatt utbilda förbundets personal som stabsstöd och instruktörer för uppgifter inom CBRN-området för olika myndigheter.

Under 2017 prioriteras instruktörer till GU-F, rekrytering och utbildning av personal till Hv CBRN-plutoner samt transportmyndigheterna.

  • Stödja genomförandet av funktionsutbildning för CBRN plutonerna.
  • Genomföra funktionsutbildning vid GU-F och vid FM kombatantutbildning.
  • Rekrytering prioriteras till GU-F, möjligheter att rekrytera vid GMU skall beaktas.
  • Kvällsaktiviteter i olika regioner för förbundetsmedlemmar skall påbörjas. Engagemang som instruktörer bör uppmuntras.
  • Förbättra metodiken för att bidra till samhällets krishanteringsförmåga

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-12-19 kl. 10:49 av Bernt-Åke Nensén.