Förbundsstyrelse 2017

Förbundsordförande       Jan Demarkesse

Vice förb.ordförande       Nalle Johansson, Göteborg

Förbundssekreterare      Bernt-Åke Nensén, Umeå

Förbundskassör              Elin Gidmark, Söderhamn

Vice förbundskassör       Vakant    

Styrelseordförande         Arasteh Heinemann, Västerås

Ledamöter                       Anders Paulsson, Stockholm

                                         Kent Persson, Stockholm

                                         Peter Wallenberg, Stockholm

                                         Mats Sandberg, Härnösand

Ersättare                          Ylva Roos

                                         Torgny Fors

Adj. till styrelsen             Patric Westfal, utbildningsutskottet

Revisorer                         Björn Bådner och vice Marcus Jönsson

Valberedning                   Sammankallande Harald Svensson

 

Utbildningsutskott:

Utbildningsledare           Patric Westfal

Stf utbildningsledare      Nalle Johansson

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-17 kl. 09:51 av Bernt-Åke Nensén.