Om oss

CBRN.JPG

CBRN-förbundet är ett rikstäckande specialkompetensförbund som verkar under Svenska Försvarsutbildarna. Förbundets huvuduppgift är att samla och organisera frivillig personal med CBRN-kompetens, såväl militär som civil. Vidare skall förbundet arbeta för att stärka försvarsviljan och CBRN-kompetensen i Sverige samt vara en kompetent och kvalificerad utbildningsorganisation.

CBRN-förbundet skall på frivillig basis inom CBRN-området för olika myndigheter:
- organisera högskoleutbildad utbildad personal
- organisera vid Totalförsvarets Skyddscentrum utbildad personal
- vidareutveckla/fortsatt utbilda förbundets personal som stabsstöd och instruktörer

Behovet av CBRN kompetens i form av frivillig personal är stort. I dag finns ett antal medlemmar i Försvarsutbildarna med lämplig bakgrund men det kommer att behövas en bredare rekrytering för att kunna erbjuda tillräckligt många personer för kontraktering till olika uppgifterna.

CBRN förbundet är rikstäckande och medlemmarna kan och bör ha en dubbel anslutning i dels CBRN förbundet, dels ett regionalt förbund. Detta för att utbudet av den allmänna informationen och utbildningsmöjligheterna ges av de regionala förbunden och fackutbildning inom CBRN sköts av CBRN förbundet.

Du som ännu inte är medlem, anmäl ditt intresse!
Sidan publicerad/ändrad 2011-03-26 kl. 14:42 av Björn Lundgren.