Kurschefskurs V342

Foto: LSS

Måndagen den 14 oktober ryckte två förväntansfulla elever från CBRN-förbundet in till den kurschefskurs som genomfördes av FVRF i Halmstad med totalt sju elever från hela Sverige.

Kursen vänder sig till personal inom frivilligrörelsen som har för avsikt att verka som kurschefer. Syftet med kursen är att ge deltagarna kompetens att verka som kurschefer inom eget kompetensområde.

Efter inryckning startade utbildningen omgående upp med skolchef Mj Peter Kriborgs genomgång, samt kurschef Mj Bo Alfredssons information av målsättning och planering av veckans arbete. Redan före lunch hade kursdeltagarna fått genomfört sitt första grupparbete.

Tiden efter lunch ägnades åt de styrande dokument avseende verksamhetsprocessen och som ligger till grund för budgetering och planering av kurser riktade mot FM.

Efter den sedvanliga inryckaren på måndag kväll, följde en intensiv vecka med kvällstjänst flertalet kvällar.

Mycket kurstid ägnades åt eget elevarbete, vilket i huvudsak genomförts i form av grupparbeten kring kurschefens roll före, under och efter kurs med många intressanta och givande diskussioner som följd. Kursdeltagarna konstaterade att det finns många olika arbetssätt som kurschef men att förarbetet inför kursen är avgörande för ett bra kursresultat.

Ett annat uppskattat moment var besök på olika stödfunktioner såsom serviceförråd mm.

Veckan avslutades med redovisningar och grupparbeten kring åtgärder efter kurs rörande hur utvärderingsarbetet och slutrapportering genomförs efter avslutad kursverksamhet.

Lördagen den 19 oktober var det dags för utryckning och en av elevernas kommentarer var: Ansträngande men mycket nyttigt, intressant och verkligen motiverande.

Sidan publicerad/ändrad 2013-10-23 kl. 18:24 av Björn Lundgren.