Kurs CBRN Stab V727

Foto: Johan Forshammar

"Under vecka 27 genomfördes CBRN Stabskurs på Falsterbo kursgård. Deltagarna hade olika stabsbefattningar och kom mestadels från hemvärnsbataljoner i landets olika Militärregioner med en viss övervikt för Militärregion Väst.

Tonvikten under kursen lades på rapportering av CBRN-händelser och ledning av förband av bataljons storlek vad gäller skyddsåtgärder före, under och efter en CBRN-händelse inträffat. Även mer teoretiska moment förelästes såsom terräng och meterologisk påverkan på CBRN-händelser och deras taktiska och skyddstekniska implikationer. För att fördjupa kunskaperna om CBRN-plutonernas metoder, utrustning och uppgifter genomfördes praktiska moment under stabskursen i samverkan med kursen CBRN DIM/DECON (CBRN rek, indikering och sanering) som pågick samtidigt på Revingehed.
 
Kursveckan avslutades med spel för att praktisera de nya kunskaperna såväl teoretiskt som praktiskt. Kursens upplägg och den trevliga miljön uppmuntrade till diskussioner och utbyte av erfarenheter såväl mellan lektioner som under övrig fritid på kursgården. Sammanfattningsvis en givande och intressant kurs i gemytlig miljö som gjorde att deltagarna vände hem till sina bataljoner med nya och förfinade kunskaper inom området CBRN."
 
Text: Johan Forshammar
Sidan publicerad/ändrad 2014-07-29 kl. 14:41 av Björn Lundgren.