CBRN civil, grundkurs i Tylebäck vecka 32

Lördagen den 6 augusti ryckte 8 förväntansfulla elever in till kursen. Denna gång hade vi i uppdrag att påbörja planering för att utbilda Transportmyndigheternas personal. Parallellt med detta genomfördes den vanliga utbildningen för CBRN-specialist till de olika myndigheterna.

Utbildningen omfattar tre block för det första genomgångar av krisberedskapen på den lokala nivån, kommunen. Nästa steg är motsvarande på länsnivån och till sist den centrala nivån med fokus på MSB och regeringens ansvar.

Innan den scenariobaserade utbildningen började gjorde vi ett mycket uppskattat studiebesök på Ringhals kärnkraftverk. Scenarierna omfattade händelser inom alla bokstäver, C/Kem-, B- och R/N och drabbade på olika sätt transportsektorn olika aktörer.

Under veckan hade vi naturligtvis även utbildning på stabsarbetsmetodik och stödsystem för de olika krisledningsstaberna.

Ett stort tack till de olika föredragshållarna/resurspersonerna från Varbergs och Halmstad kommun, länsstyrelsen i Halland, MSB och Ringhals som bidrog till en uppskattad kurs.

I dagsläget finns nu 34 utbildade personer som vid övning eller en krissituation kan gå in i befattning som CBRN-specialist vid Transportmyndigheterna.

Bernt-Åke Nensén

Kurschef
Sidan publicerad/ändrad 2011-11-05 kl. 13:03 av Björn Lundgren.