Centrala CBRN kurser 2013


CBRN-förbandsinstruktör vid Tylebäck kursgård

CBRN som begrepp i Försvarsmakten är hos många förknippat med tillpassningskontroller med tårgas och på sin höjd övningar med napalm.
Och det råder en stor okunskap rörande detta ämne som gör att chefer drar sig för att implementera detta i större sammanhang och att det berör alla delar i striden, ifrån soldaten som tar på sig skyddsutrustning till bataljonschefen som måste ta taktiska beslut för att kunna verka i denna typ av miljö.

 

 

 

Detta medför att man måste utbilda instruktörer som kan verka på bataljonsnivå och uppåt för att skapa en realistisk övning för att möta upp mot vad en högre chef ska jobba med i ett skarpt läge. Detta gör att man lämnar den traditionella rollen som CBRN har haft i Försvarsmakten till att se till de enskilda befattningshavarnas arbetsuppgifter under en skarp insats och att inse att en tillpassningskontroll är den minsta delen i hela helheten och att den har bara samma roll som en inskjutning för vapensystemen, en kontroll att den är funktionsduglig och som med vapen blir man inte duktig på infanteristrid om man inte tränar mot det, samma sak måste inses med CBRN att det är en förmåga som måste övas och vidmakthållas.

Ur detta ställer det ett helt annat krav på instruktören när det gäller CBRN på högre övningar, bataljoner och uppåt. Att kunna lära ut skyddsmask 90 är bara en del i det hela men att planera en övning som innefattar alla, och utmaningen att skapa övningar som är lika givande för den enskilde soldaten som för bataljonschefen. Samt att skapa övningarna som återspeglar den hotbild för att ge övningarna en högre grad av realism.

I kursen ingår även ett större stabsspel där deltagande elever får agera som funktionsföreträdare för CBRN och planera en större övning. Detta spel fördjupas genom att de övriga funktionerna spelas av figuranter, detta för att öva samverkan och att för att skapa realism i utbildningen för att förbereda deltagarna på när dessa kommer ut på förbanden.

Text och foto: Kursdeltagare, CBRN-förbandsinstruktör


 

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-07-27 kl. 12:41 av Björn Lundgren.