Militär CBRN utbildning

CBRN-förbundet genomför centrala militära kurser som främst är anpassade till behovet i Försvarsmaktens insatsorganisation och de Nationella skyddsstyrkorna. Dessutom stödjer CBRN-förbundet regionala förbund med kurschefer och instruktörer. Nedan finns en sammanställdning på de standardutbildningar som CBRN-förbundet genomför på central nivå. Anmälan till aktuell kurs kan göras på www.frivilligutbildning.se

CBRN Grundkurs (40 timmar)

Kursen syftar till att enskild personal skall erhålla grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och ämnen. Efter genomförd kurs skall den deltagaren kunna överleva en CBRN-händelse och kunna bidra till det egna förbandets överlevnadsförmåga och operationsduglighet i CBRN-miljö.

Kursen lämplig för: Samtlig personal i Försvarsmakten
Förkunskapskrav: Genomförd GSU, AMU, TFU, GU-F eller HV Intro.
Kursen motsvarar kraven i färdighetsstandard STANAG 2150 Annex A

Anmälan till aktuell kurs kan göras på www.frivilligutbildning.se


CBRN Fortsättningskurs (40 timmar)

Kursen syftar till att enskild personal skall erhålla fördjupade och utökade kunskaper i CBRN i syfte att kunna utföra operativa uppdrag som går utöver ren överlevnad. Sådana uppdrag kan exempelvis vara CBRN-övervakning, detektering, spaning och beläggningskontroll.

Kursen lämplig för: Personal med tilläggsuppgifter inom CBRN, t ex DIM-grupp
Förkunskapskrav: Genomförd CBRN Grundkurs (eller annan likvärdig utbildning)
Kursen motsvarar kraven i färdighetsstandard STANAG 2150 Annex B

CBRN Taktisk ledning (20 timmar)

Kursen syftar till att ge förbandschefer kunskap om effekterna av CBRN-händelser för förbandets / enhetens operationsduglighet; förmåga att bedöma konsekvenserna och att fatta korrekta beslut vad gäller taktisk ledning av eget förband. Kursen fokuserar på överlevnad, upprätthållande och återställandet av operationsduglighet för hela förbandet vid en CBRN-händelse.

Observera att kursen INTE är en stabskurs utan syftar till att ge stabsmedlemmar kunskap om taktisk CBRN-ledning av eget förband.

Kursen lämplig för: Bataljonsledning och kompaniledning
Förkunskapskrav: CBRN grundkurs och stabsutbildning
Kursen motsvarar kraven i färdighetsstadnard STANAG 2150 Annex D
 

CBRN Instruktör

Kursen syftar till att ge kunskaper för enskilda att utbilda i teoretiskt och praktiskt CBRN-skydd. Deltagarna ges efter genomförd kurs normalt behörighet att leda tillpassningskontroll med tårgas och brandövningar med napalm.

För deltagare som tidigare har genomfört kursen finns en kortare repetitionskurs som syftar till att förnya och uppdatera CBRN-kunskaperna och eventuella gällande behörighetsbevis.

Kursen lämplig för: Personal som skall tjänstgöra som CBRN-instruktörer
Förkunskapskrav: CBRN Grundkurs och CBRN Fortsättningskurs.

Anmälan till aktuell kurs kan göras på www.frivilligutbildning.se

 


 

CBRN Förbandsinstruktör (40 timmar)

Kursen syftar till att ge kunskaper att utbilda och öva förband att uppnå en grundläggande operationsduglighet vid CBRN-händelser.

Kursen lämplig för: Personal som skall tjänstgöra som förbandsinstruktörer
Förkunskapskrav: Genomförd CBRN Instruktörskurs

 Anmälan till aktuell kurs kan göras på www.frivilligutbildning.se

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-02-02 kl. 20:03 av Björn Lundgren.