CBRN förbundet har under 2012 genomfört ett antal GU-F

Vid ett uppföljningsbesök på GU-F i Halmstad som anordnades av Flygvapenfrivilliga den 11-12 Aug genomfördes CBRN/Brand utbildning med
15 mycket intresserade elever, som fick prova på den personliga
skyddsutrustningen bland annat.

De två instruktörerna från CBRN-förbundet lotsade eleverna
galant genom de olika utbildningsavsnitten.
 
 
1
1) Här testas funktionerna..

2
2) Besök ifrån Högkvarteret av Mj Thörngren.

3
3) God Preussisk ordning ska det vara...
 

4
4) Genomgång före övning...

5 
5) 1:e Sergeant Norèn förevisar handhavandet...
 

6
6) Släckningsövning...
 

7
7) Brand på person är knepigt...
 
 
 
Text och bild
Per-Olof Persson
Styrelseledamot
CBRN-förbundet

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-27 kl. 17:02 av Björn Lundgren.