Allt börjar med Grundläggande Utbildning för Frivillig personal, GU-F.

Vi i CBRN-förbundet har på uppdrag av Försvarsmakten huvudmannaskapet att genomföra CBRN-utbildning för personal som utbildar sig på GU-F.
Efter genomförd CBRN-utbildning ska du kunna skydda dig själv och kunna ge kamrathjälp vid C-händelse.

Jag heter Per-Olof Persson och är ansvarig för CBRN i GU-F verksamheten på riksnivå.

Vill du kontakta mig gör du det på mail: per-olof.persson@forsvarsutbildarna.se eller på
mobil: 0707 945114.

 

Jag heter Arasteh Heinemann och är ställföreträdande ansvarig och samordnare för CBRN i GU-F verksamheten på riksnivå.

Vill du kontakta mig gör du det på mail: arasteh.heinemann@forsvarsutbildarna.se eller på
mobil: 073-6533102

Sidan publicerad/ändrad 2016-02-08 kl. 08:29 av Björn Lundgren.