Uppdragsutbildningar

På uppdrag bistår CBRN förbundet med kompetens samt genomför utbildningar till olika myndigheter.
Foto: Tomas Klingström
Foto: Tomas Klingström

Sjöfartsverket


C-utbildning

Sjöfartsverket kontaktade under hösten 2011 CBRN-förbundet för att få hjälp med C-utbildning inför deras arbete med CHEMSEA. CHEMSEA är ett sameuropeiskt projekt där de kemiska stridsmedel som dumpades i Östersjön efter andra världskriget skall karteras. Totalt ligger 50 000 ton stridsmedel dumpade i Lilla bält, Skagerrak, kring Bornholm och sydväst om Gotland.

Svenska Sjöfartsverket arbetar under hösten med att kartera havsbotten utanför Gotland och därigenom studera spridningen av kemiska stridsmedel. Om mätutrustningen slår i botten vid undersökningen finns det en risk för att kemiska stridsmedel förs upp till fartyget tillsammans med utrustningen som tas upp för undersökning varje gång den råkat slå i botten.

Genom CBRN-förbundet kunde Tomas Klingström som bland annat deltagit i utvecklingen av Hemvärnets CBRN-pluton anlitas som extern utbildare. De kemiska stridsmedel som dumpats är senapsgas, kväve-senapsgas, tabun (nervgas), fosgengas, Clark I (tårgasliknande), Clark II (tårgasliknande), Adamsit (tårgasliknande), Kloracetofenon (en tårgas, säljs i vissa länder med handelsnamnet ”Mace”) och av dessa är det främst senapsagasen och de tårgasliknande ämnena som fortfarande kan åsamka skada. Läsare som vill fördjupa sig i ämnet kan även besöka hemsidan för MERCW som är ett tidigare projekt inom området.

Sidan publicerad/ändrad 2011-12-05 kl. 09:50 av Björn Lundgren.