CBRN Dagarna 2012

Kustbevakningens KBV003
Kustbevakningens KBV003

Årets CBRN dagar genomfördes med 250 talet deltagare under temat Kommunicera mera! Kommunicera rätt!

Karin Måwe från Försvarsdepartementet inledde med "CBRN-dialoger ur ett nationellt och europeiskt perspektiv". Henrik Olinder på MSB fortsatte därefter under rubriken Kristen kräver kommunikation, vilket var temat även för resterande föredrag. Erfarenheter från Fukushima och Cryptosporidium utbrottet i Skellefteå var två andra punkter som föredrogs.

Under onsdagens eftermiddag öppnade Kustbevakningen för ombordsstigning och visade sitt senaste tillskott KBV003 Amfitrite för alla intresserade deltagare. Amfitrite är ett kombinationsfartyg som är anpassat för större oljesaneringar, nödbogsering, brandbekämpning. KBV003 är också utrustat för kemsanering och kan assistera vid kemolyckor till sjöss.

 

 


Sidan publicerad/ändrad 2012-04-20 kl. 12:37 av Björn Lundgren.