CBRN Dagarna 2011

Foto: Richard Eliasson
Foto: Richard Eliasson

Den 30-31/3 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSM), Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med över 270 deltagare årets CBRN dagar i ett soligt Karlstad. Även CBRN förbundet deltog med ett stort antal deltagare, och genomförde i anslutning till CBRN-dagarna utbildningen CBRN Civil repitition.

Det fullmatade programmet för CBRN dagarna omfattade allt från händelser i den enkla vardagen till katastrofer rörande CBRN. Flera myndigheter såsom Rikspolisstyrelsen, MSB och Trafikverket höll föredrag kring sina respektive verksamheter inom området.

En rapport lämnades från den stora övningen SAMÖ/KKÖ2011 som genomförs för att öva samverkan mellan berörda aktörer.

De civila myndigheterna vill utöka samarbetet med CBRN förbundet till att även omfatta en pool av instruktörs kompetenser som skall kunna avropas vid behov.

Vidare diskuterades innehållet för årets civila CBRN utbildning som hålls i Tylöbäck V32.

Sidan publicerad/ändrad 2011-04-18 kl. 09:22 av Björn Lundgren.