Civil CBRN-utbildning

Civil kurs CBRN

Vi söker efter personer som kan tänka sig att bidra i Krishanteringssystemet på den civila sidan. Uppgiften består i att antingen fylla en plats i det centrala eller regionala ledningssystemet inom Trafikverket och Transportstyrelsen alternativt vara breddutbildare, alltså svara för utbildning av utbildare på fältet.

Vi har tidigare genomfört den civila grundkursen under en hel vecka enligt den modell som den centrala kursverksamheten använder. Nu har Försvarsutbildarna öppnat en möjlighet att genomföra CBRN Civil som två stycken helgkurser, del 1 Krishanteringssystemet, sök på kurskod C 71106 och del 2 CBRN fackutbildning, inbjudan återkommer till de som har genomfört del 1.

Om Du är intresserad av eller vill ha mer information om den civila CBRN kursen kan du nu söka Krishanteringskursen genom att maila till  cbrn@forsvarsutbildarna.se

Välkommen med Din anmälan!

Sidan publicerad/ändrad 2015-10-06 kl. 21:26 av Bernt-Åke Nensén.