Kursmaterial

På den här sidan har kursanordnare och förbundets medlemmar möjlighet att lägga upp material från kurser såsom kursplaner, PM, erfarenheter etc i syfte att underlätta för framtida kurschefer och instruktörer.

Central utbildning

Kursplan Version
CBRN - civil 2011-04-04
CBRN - förbandsinstruktör 2011-04-04
CBRN - grundkurs 2011-04-04
CBRN - instruktör 2011-04-04

 Regional utbildning

Kursplan Version
CBRN - introduktion 2011-04-04
CBRN - instruktör 2011-04-04
CBRN - varning och rapportering 2011-04-04

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-02-04 kl. 09:05 av Björn Lundgren.