Vår verksamhet

Verksamheten i korthet

Soldat med radiolur.jpg

Utbildning

All personal inom Försvarsmakten och Frivilligorganisationerna har mycket att hämta av Försvarsutbildarna. Utbildning, kurser och övningar sker lokalt i föreningen på kvällstid, regionalt under en helg eller centralt under en vecka på någon av våra vackra kursgårdar.
 

Försvarsupplysning

Genom den folkliga förankringen med föreningar i de flesta av våra kommuner, är Försvarsutbildarna väl lämpat att upplysa om vårt totalförsvar, om kriser i omvärlden och om eventuella hot i vår närhet.

Internationella förberedelser och kontakter

Försvarsutbildarna verkar för information till och utbildning av personal till utlandstjänst.

Ungdomsverksamhet

Försvarsutbildarna har även en omfattande ungdomsverksamhet för dig som är mellan 15 och 20 år.

Sidan publicerad/ändrad 2015-02-11 kl. 15:19 av Ulf Reimers.