Text- och bildarkiv

 Försvarsutbildarnas Riksstämma 2017

Vid 2017 års Riksstämma som avhölls på Fårö 11-12 juni utdelades Svenska Försvarsutbildningsförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld till Ulla Reimers, Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal och Bernt-Åke Nensén, Försvarsutbildarna Västerbotten.

Medaljutdelningen förättades av förbundets ordförande, generalmajor emeritus Lars Frisk.

Vid valen som förättades på stämman invaldes vår förbundssekreterare Lars Ålander som ersättare i Överstyrelsen.

BinaryLoader


Foto: Per Klingvall


För din säkerhet! i Mellerud och Vänersborg i maj 2017

I samarbete med respektive kommun har förbundet genomfört kortversionen av För din säkerhet!
Eventen som ingick i MSB beredskapsvecka 2017 ägde rum 8 maj i Mellerud och 10 maj i Vänersborg med totalt 26 deltagare. Informatör vid bägge tillfällena var Ulla Reimers.

1 BinaryLoader BinaryLoader
   

Foto: Thorsten Flood


GU-F på F7 Såtenäs 25 mars-7 april 2017

I dag lördag den 25 mars startade en ny GU-F på F7, Såtenäs. 29 elever har ryckt in till flottiljen för att genomföra sin grundutbildning för frivilliga. Några av eleverna som hade lång resväg kom redan på fredagskvällen

Utbildningen inleddes med en s.k. ”persisk marknad”, när eleverna fick gå igenom den personliga utrustningen som de hade med sig från sitt hemmaförband.

003_v2 008_v2
   

Under lördagskvällen blev det inre tjänst på respektive logement med sängbäddning och rutiner för boende i grupp, tider, dagsprogram och uppställningar för tjänsten. Här ingår även hur och när man ska bära det tilldelade uniformssystemet.

En rundvandring i omgivningar ingick också för att lära sig hitta på flottiljen, var man får uppehålla sig, var matsalen finns, motionsspår, lektionssalar m.m.

Utbildningen fortsätter nu med två intensiva veckor som avslutas 7 april.

004_v2 012_v2
   

Kursen är nu inne i sitt slutskede. Under 2 dygn genomför deltagarna sin slutövning i terrängen med  tältförläggningen som centrum. Här testas eleverna och genomför momentövningar i det som de tillägnat sig under de 12 kursdagarna.

Slutövningen avslutas med Soldaterinran med Flottiljchefen, F7. Därefter ska all materiel packas för transport och vård på flottiljen.

Text och foto: Thorsten Flood


Bohuslän-Dals förbundsstämma 2017

Lördag 18 mars genomförde Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal sin förbundsstämma på Hotell Carlia i Uddevalla.

Anders Gummesson från CRISCOM inledde dagen med att under en timmes tid berätta om ”Fake News” och vad som numera är aktuellt för oss alla som är uppkopplade på de sociala medierna.

Hur är det med källkritiken, var kommer all information ifrån, vem har skrivit och hur delar vi med oss till andra. Det var lite skrämmande och gav säkert upphov eftertanke. Presentationen genererade en hel del diskussioner och frågor till Anders från stämmodeltagarna.

118_v2 122_v2
121_v2
 

Stämmoförhandlingarna leddes av vår förbundsordförande Roger Johansson som svingade klubban på ett effektivt sätt. Det var en välbesökt stämma där de flesta av förbundets föreningar var representerade.

Det blev några nyval av ledamöter. Förbundsstyrelsen är inne i en föryngringsprocess som ger ett hopp för framtiden. Vi hälsar de nya ledamöterna välkomna!

Förbundets nypräglade förtjänstmedalj i silver utdelades till Gustaf Olsson, Orust samt förbundskassören Jonatan Carlberg och förbundssekreteraren Lars Ålander, bägge Uddevalla. Vi gratulerar medaljörerna och tackar för deras förtjänstfulla insatser för Försvarsutbildarnas bästa.

Förbundsstämman avslutades med lunch på restaurang Varvet By Butlers.

Text och foto: Thorsten Flood


För Din Säkerhet! Brålanda 4 mars 2017

Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal genomförde lördag 4 mars För din säkerhet! hos Väntjänstföreningen i Brålanda. Informatörer var Ulla Reimers från vårt förbund och Jon Spanne från Skåneförbundet. På ett bra sätt informerades de 27 åhörarna bland annat om kommunens krisberedskap, sjukvård, spritkök, hur man skapar ett säkert lösenord och hur man på ett bra sätt ska lagra vatten och mat för att klara sig i allra minst tre dygn.

973_v2 975_v2

Strömavbrott och stängda mataffärer gör att vi var och en ska tänka efter före det händer. Med en bra framförhållning och planering i familjen och tillsammans med grannar kan vi med enkla medel förbättra en svår situation. De flesta av åhörarna beslutade att packa en krislåda när de kommer hem.

Text och foto: Thorsten Flood


Bohuslän-Dalsförbundet ordnar Nato-debatt på Bohusläns Museum i Uddevalla

Den 10 oktober 2016 anordnade Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund, i samverkan med Försvarsforum, Allmänna Försvarsföreningen, Bohusläns Museum och med ekonomiskt bistånd från Källvikenstiftelsen, en debattafton om för- och nackdelar med ett eventuellt Natomedlemskap.

Mike Winnerstig, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, var inledningstalare och gjorde en föredömlig presentation av Nato såväl ur ett historiskt som dagsaktuellt perspektiv, dess organisation och vilka krav som medlemsländerna förväntas leva upp till.
Som debattörer för respektive sida hade vi riksdagsledamoten och ordinarie ledamoten i försvarsutskottet, Paula Holmqvist (S) för nejsidan och riksdagsledamoten Lars Tysklind (L), ersättare i försvarsutskottet för jasidan.

Moderator i debatten var den förre journalisten och radiomannen Lars Hartelius.

IMG_0005_v2
IMG_0008_v2 IMG_0024_v2


Glädjande för oss arrangörer så hade ett 65-tal åhörare och debattörer infunnit sig till kvällens evenemang. Vi hade anslagit 1½ timma för hela programmet (efter inledande fika) och vi bedömer det som en lagom tid för att debatten hela tiden skall hålla bra tempo. Kvällen avslutades med en allmän frågestund.

Huruvida debatten ledde till några omvändelser kan vi inte svara på, men ur försvarsupplysningssynpunkt var det en mycket uppskattad tillställning, vilket uttrycktes av ett flertal deltagare.

Huvudlasset för att arrangemanget skulle komma till stånd hade dragits av Ulla Reimers med visst bistånd av undertecknad.

Text: Bo Sandell
Foto: Ulla Reimers


Nationaldagsfirandet i Uddevalla 2016

Vid årets nationaldagsfirande i Regementsparken, Uddevalla medverkade med den äran ett stort antal ungdomar ur Försvarsungdom Bohuslän-Dal i prossesionen som leddes av en fanvakt ur 40. Hemvärnsbataljonen. Hemvärnets musikkår underhåll den talrika publiken med både världslig och sakral musik.

DSC_0005_v2 DSC_0006_v2
DSC_0007_v2

Efter korum av Kurt Olsson hölls nationaldagstalet av nytillrädde armechefen Generalmajor Karl Engelbrektson.

Text och foto: Ulla Reimers


Årsavlutning 2015

BinaryLoader

Förbundsstyrelsen och inbjudna gäster samlade i samband med årets sista styrelsemöte och
efterföljande jultallrik på I17 officersmäss.


Verksamhetsplaneringdag inför 2016

För att hela tiden utveckla verksamheten är det viktigt att funktionärer träffas för att utbyta idéer, erfarenheter och hålla sig uppdaterade på nyheter. Lördag 21 november var det dags för höstens träff för förenings- och förbundsfunktionärerna.

BinaryLoader

Föreningarnas och förbundets aktiviteter för 2016 gicks igenom och synkroniserades så långt som möjligt, för att inga onödiga krockar skulle uppstå. Slutprodukten blir det programblad som sänds ut vid årsskiftet till samtliga medlemmar i förbundets föreningar.

Informationspaketet ”För din säkerhet!” och hur det gå till att upprätta utbildningsavtal för specialister i Hemvärnet presenterades. Förbundets ungdomsansvarige Lars Ålander berättade om Ungdomsverksamheten, som tack vare hängivna ungdomsinstruktörer lockar ca 100 ungdomar från hela vårt område att engagera sig. Ett lysande resultat vad gäller både kvalitet och kvantitet! 

Text och foto: Ulla Reimers


Funktionärsträff maj 2015

Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbunds årliga träff med förenings- och förbundsfunktionärer genomfördes lördag 9 maj på Försvarsmuseet i Uddevalla.
 
I föreningsverksamheten, såväl som i samhället i övrigt, händer det saker hela tiden som kräver att vi håller oss uppdaterade och har aktuell information för att vi skall kunna göra ett bra jobb. Det blir ju också så mycket roligare och mer spännande när man ”är med i matchen”
Funktionärsträffen genomförs efter att föreningarnas och förbundets stämmor är avklarade och är ett ypperligt tillfälle för nya och gamla styrelsefunktionärer att under trevliga former träffas och byta information.

IMG_0002_v2


De centrala- och regionala uppdrag som förbundet fått från Centralförbundet och Försvarsmakten presenterades. Att det innebär mycket administration för både förbundsstyrelseordförande och förbundssekreterare och att det är viktigt att övningsrapportering sker snarast efter genomförd verksamhet framgick med all önskvärd tydlighet. Det blev en aha-upplevelse för många.

Funktionärskursen i Tylebäck v 31 presenterades och ordförande rekommenderade att alla som hade möjlighet att anmäla sig. Varför inte ta med familjen?

Den nya antagningsprocessen för specialister till Hemvärnet redovisades. Att detta vara en nödvändig och positiv förändring var deltagarna överens om, men också att det fordras samarbete och snabba ryck mellan de inblandade aktörerna om det skall fungera som det är tänkt.


Eftersom ett visst utbildningsbehov om vad som står i föreningsstadgarna hade konstaterats gicks även dessa igenom. Även portalen, intranätet och hemsidorna med inloggningar berördes.

En viktig del i träffen är just att träffas, byta idéer och att diskutera vad vi vill, kan och får göra i föreningar och förbund och de livliga diskussionerna fortsatta även under den avslutande lunchen.

Text och foto: Ulla ReimersGU-F på F7, Såtenäs v46-47 2014

Första veckan på en av årets sista GU-F:ar har nu avklarats.

De 17 eleverna har i skrivande stund påbörjat sitt välförtjänta återhämtningsdygn och får fira det med att göra ett studiebesök vid Flygvapnets transportdivision, ett av Försvarsmaktens insatsförband.

Eleverna kan därefter ”slappa” lite fram till CBRN-momenten som startar på lördag efter lunch. Det är nu halvtid i deras utbildning och de är naturligtvis efter den första veckan ganska trötta, men alla elever är vid gott mod inför fortsättningen.

BinaryLoader


En GU-F är ju ett stort projekt som kräver noggrann planering och dialog med stödjande myndighet i god tid vid flera tillfällen, innan genomförandet. Vår skol- och kursledning med sitt instruktörslag som finns på plats gör ett utmärkt arbete inom sina respektive tjänstegrenar.

Text och foto: Thorsten Flood


Planeringsdag 8 november 2014

Lördag 8/11 samlades föreningarna och förbundet på Försvarsmuseet i Uddevalla för att tillsammas gå igenom 2015 års aktiviteter. Under ledning av förbundssekreteraren fördes föreningarnas och förbundets planerade aktiviter in i kalendariet. Kalendariet kommer sedan att infogas i det programblad som kommer att skickas ut till samtliga medlemmar.

BinaryLoader

Planeringsdagen är ett ypperligt tillfälle för föreningarna och förbundet att byta erfarenheter och ge varandra tips på aktiviter om kreativiteten skulle riskera gå ner i varv. En kort presentation om Försvarsutbildarnas roll, centralt, regionalt och lokalt samt information om Försvarslutbildarnas uppdrag att rekrytera och utbilda sjukvårdare till hemvärnet hanns också med.

Text och foto: Ulla och Ulf Reimers


Totalförsvarets dag i Uddevalla 30 augusti 2014

Drygt 300 personer trotsade regnet och besökte Totalförsvarets dag som Försvarsutbildarnas Uddevallaförening arrangerade.  Här kunde frivilligorganisationerna, Försvarsmakten och Räddningstjänsten visa vad de hade att erbjuda.

0009_v2

IMG_0008_v2

De som kom fick uppleva stridsförevisning av Hemvärnet, MC-ordonnanser som utförde sina konster på motorcykel och konstatera att koket kan laga mer än ärtsoppa. ”Pulled beef” serverat i bröd gick åt som smör i det solsken som vi just då hett längtade efter. De som så önskade fick åka en tur med bandvagn och komma ombord på stridsbåt 90.

En mycket lyckad dag, som med stor sannolikhet kommer åter 2015.

Text och foto: Ulla Reimers


En lyckad Military Weekend på Skredsvik

Under helgen 9-11 maj genomförde Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund, med bra stöd från BohusDalgruppen, en Military Weekend på Skredsvik.

MW 1

Eleverna kom i huvudsak från vårt närområde men de som hade rest längst kom från Göteborg. Samtliga var ivriga att ”prova på militärlivet”.

Fredagskvällen var inryckning för eleverna och uthämtning av all materiel från Fmlog-förrådet, som på ett förtjänstfullt sätt packat allt i numrerade säckar efter storleksordning. Lördag och söndag var fulla av aktiviter fram till utryckningen på söndagseftermiddagen.

Kurschefen Fredrik Nilsson, med instruktörer, genomförde en välplanerad övning som var upplagd som en strapatsslinga med inlagda övningsmoment. Det moment som varade längst var förläggning i tält 20, med allt det kan innebära av strapats såsom elda och hålla värme, hinna sova och laga egen mat. De smaksensationer som bjöds bestod av rations (frystorkad mat) av allahanda sorter

MW 2 MW 3

 

Eleverna fick prova på och använda all den personliga materiel som försvaret tillhandahåller till en soldat. Det innebar även att de fick testa hur det är att bära kroppsskydd (som är ett splitterskydd) under övningsmomenten.

Deltagarna fick också information om vilka möjligheter och utbildningsvägar det finns för att få en anställning i Försvarsmakten. Även frivilliga försvarsorganisationer bl.a. Svenska Lottakåren, Frivilliga Motorcykelkåren och Bilkåren fanns på plats för att informera om vilka möjligheter det finns för att vara med i hemvärnet som specialist.

Ett provskjutningspass med hantering av vapnet Ak 4B, gjordes under lördag efter lunch. De militära fordon som eleverna fick se var bv 206 och motorcykel med mcordonnans från hemvärnet. På söndagseftermiddagen var det lite trötta elever, men naturligtvis fulla med intryck, som åkte hem. De flesta av momenten genomfördes ute i terrängen med tältförläggningen som centrum.
Tack till Fredrik och hans instruktörsteam.

MW 4

Text: Thorsten Flood
Foto: Ulf Hammarlund och Fredrik Nilsson


Ordinarie Förbundsstämma 2014

Evenemanget, som även innebar firandet av förbundets 100-årsjubileum, ägde rum lördag 22 mars 2014 i Uddevalla.
Den välbesökta jubileumsstämman gästades av ett flertal inbjudna gäster både från Försvarsmakten och Försvarsutbildarna centralt och regionalt samt givetvis av föreningarnas valda ombud.

IMG_0004_v2 IMG_0009_v2
                            Gäster och ombud samlas


Efter sedvanliga stämmoförhandlingar inklusive utdelning av hederstecken och medaljer fick de närvarande lyssna på en intressant betraktelse av Bo Sandell om förbundets 100-åriga historia.

IMG_0044_v2 IMG_0054_v2

    Bo Sandell som i och med denna stämma lämnar förbundsstyrelsen efter många, många år i rörelsen avtackas som sig bör av  styrelseordföranden Thorsten Flood.
 Även avgående förbundssekreteraren Ulla Reimers avtackas i vederbörlig ordning


IMG_0028_v2

Fredrik Nilsson, Uddevalla erhåller Centralförbundets hedertecken av GS Bengt Sandström

IMG_0033_v2

Barbro Carow, Orust (ovan) tilldelades Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver och Ulla Reimers, förbundsstyrelsen (nedan) tilldelades Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guld av förbundsordförande Roger Johansson

IMG_0035_v2

Efter Bo Sandells betraktelse gick ord och bild till stabschefen på F7 som höll ett spännande och mycket uppskattat föredrag om dagens olika uppdrag och verksamheter inom Försvarsmakten och då speciellt Flygvapnets del i det hela.

IMG_0049_v2

Dagen avslutades så med en välplanerad och utsökt jubileumslunch på f.d. I17 Officersmäss. Ett flertal mycket fina och uppskattade gåvor överlämnades och tal och lovord avlöste varandra. När nu allt är över har vi bara att tacka gäster, ombud och arrangörskommitén för att alla tillsammans gjorde stämman till en mycket lyckad tillställning väl värd att minnas.

IMG_0058_v2

Honnörsbordet

IMG_0063_v2

Generalsekreteraren Bengt Sandström håller dagens tacktal

Text och foto: Ulf Reimers


Utbildning för militära insatschefer (MIC)

Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal genomförde en regional kurs för MIC under helgen 7-9 mars på Skredsvik.

Det mönstrade in 28 elever till BohusDalgruppen i Skredsvik. Eleverna kom från hemvärnsförbanden i södra Sverige. De flesta var bataljon- kompani- eller plutonchefer i sin befattning i respektive förband. Några av eleverna var stabspersonal, vars uppgift är att i stabsarbetet stödja tjänstgörande chef under uppdrag, vilket också är viktigt under ett längre engagemang.

mic 0103 v2


Under ledning av kurschefen Claes-Åke Henriksson, instruktör Lars Björk samt instruktörer från Polismyndigheten, Göteborg och Räddningstjänsten, Uddevalla drillades eleverna i hur man planerar och genomför hemvärnets arbete med stöd till samhället under kris eller katastrof till exempel vid översvämning, skogsbrand samt naturligtvis också vid eftersök av försvunnen person.

Kursen var den första på några år och det finns ett uppdämt behov av att väcka den här kunskapen till liv igen hos förbanden. Våra förbandschefer i insatsorganisationen har nytta av den förmågan när man tillsammans med polis och räddningstjänst, ska stödja civila samhället.

På söndag eftermiddag styrde ”vässade” elever till sina respektive hemorter, med sitt kursintyg under armen som bevis för sina kunskaper. Nu har man grunderna med sig och kan utveckla det här på hemmaplan.

Text: Thorsten Flood, Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund
Foto: Ulla ReimersGU-F på F7, Såtenäs

Årets första GU-F har nu genomförts. 26 förväntansfulla elever ryckte in till Såtenäs, den 7 mars.

 

GUF 1

Vecka 1

Eleverna hämtade ut den personliga utrustningen och fick en hel del att bära till sin förläggning. Moment som Försvarsmaktens värdegrund och fysiskt stridsvärde, med träningslära klarades av under lördag och söndag. Man genomförde också momentet 2 km löpning på tiden 11 minuter och 35 sekunder.

Under momentet sjukvårdsutbildning, fick vi besök på kursen av två officerare från MHS H, de är ansvariga för att utveckla GMU systemet och ville se den röda tråden i GU-F vad gäller vilken nivå en ”hemvärnsspecialist” får i sin första kurs, som senare ska fortsätta med en befattningsutbildning innan avtal skrivs med hemvärnet.

Vapenutbildning och det första momentet i strid genomfördes under resten av den här veckan. Just nu är eleverna inne i sitt reflektions- och återhämtningsdygn, vilket är välbehövligt efter att ha klarat alla moment med både nya intryck och fysisk belastning. Eleverna är mycket positiva och några har redan bestämt vad de ska göra efter GU-F:en.

Vecka 2

Lördag och söndag
Efter återhämtnings- och reflektionsdygnet så var eleverna åter i tjänst och beredda att lära sig grunderna i CBRN under ledning av våra CBRN-instruktörer. Detta övningspass som sträcker sig över två dagar och omfattar naturligtvis både teori och handhavande av den personlig materiel för att skydda sig mot giftiga ämnen, som kan uppträda på stridsfältet.
Vassa verktyg var lektioner i hantering av sågar, yxor och egna kniven, som var första delen av förläggningstjänst. Grunder i strid med grupperingsformer och kommandon samt tecken för att kunna leda gruppen under förflyttning och inta eldställningar var nästa lektion. En viktig lektion var soldatreglerna, som avslutade detta tvådagarspass.

Måndag och tisdag
Dessa två dagar var vår vapeninstruktör med igen, för att fortsätta vapentjänsten och ta några steg till för att öva och förbättra eleverna i skarpskytte enligt Skjut Ak4 och pistol 88. Kvällens lektioner var skarp förläggningstjänst på förläggningsplats, med tillhörande stridmoment för postering innefattande ordinarie eld- respektive växeleldställning. Natten till onsdag var första natten då eleverna sov ute i sin tältförläggning och lagom till dessa moment öppnade sig himlen med ett tidvis kraftigt regn som sedan varade fram till att förläggningen skulle rivas två dygn senare. Nätterna innebar att eldposterna fick elda för att hålla fukt och kyla borta för sina sovande kamrater. Övning i att maskera sig själv och sin förläggning övades under dessa moment. Det gick åt en hel del maskeringsfärg som sig bör. De två tält 20 som kursen använde var mycket bra maskerade med maskeringsnät. Eleverna hade tagit till sig den förmågan mycket bra. Under tillämpningsövningen bestod maten av ration (frystorkat), som man själv fick tillaga på spritköket.

GUF 2 GUF 3Onsdag och torsdag
Under onsdag var det stridsmoment, ledda av våra allmäninstruktörer, i skyddande av egna posteringen mot fientliga (B-styrka) patruller som uppträdde i området. Detta blev ett spännande moment för alla elever som försvarade sig bra, trots att de bara varit på kurs i en dryg vecka. Tordagsmorgonen började med att förläggningen skulle rivas och man skulle samla ihop all gruppmateriel, för transport till vård och inlämning till respektive förråd. Stora delar av torsdagen var vård av gruppmateriel, som ska vårdas före man går över till att vårda respektive vapen och till sist fortsätter med den personliga materielen. Torsdagskväll var det utryckaremiddag på Parkmässen med en mycket god Såtenäsbuffé.

Fredag
Den stora informationsdagen med vad som händer efter GU-F och kursutvärdering, omdömen och till sist det efterlängtade kursintyget. Den var säkert lite antydan till tårar i några ögon när eleverna skulle skiljas efter två intensiva kursveckor som svetsade samman dem till ett team. Nu önskar jag bara att utbildningsgrupperna på respektive hemort, tar hand om dessa blivande hemvärnssoldater, de behövs i hemvärnsförbanden.

Tack! Till Skolledning och kurschef samt instruktörer, för ett gott arbete under de här två veckorna.

Text och foto: Thorsten Flood, Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal


Seminarium om frivilliga förstärkningsresurser

Den 10 december 2013 arrangerade Försvarsutbildarna, Civilförsvarsförbundet och Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland ett seminarium i Kungsbacka för att öka kunskapen om hur krisberedskapsaktörerna kan ta hjälp av frivilliga förstärkningsresurser vid en samhällskris. Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal deltog med två representanter.


BinaryLoader

MSB-presentation

Målet är att krisberedskapsaktörerna ska få större kunskap om vad de frivilliga organisationerna behöver få kännedom om samt hur och vad de kan hjälpa till med utifrån det behov som finns.

Text och foto: Ulla Reimers


Under två helger i november 2013 har Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund, med bra stöd från BohusDalgruppen, genomfört Military Weekend och Repetition Skjutinstruktör på Skredsvik.

Helgen 22-24 november. De flesta deltagare i helgens Military Weekend som ville ”prova på militärlivet” kom från vårt närområde. De som hade längst resväg kom från Karlstad.

Kurschefen Fredrik Nilsson, som med sina instruktörer genomförde en välplanerad övning upplagd som en strapatsslinga med inlagda moment. De flesta av momenten genomfördes ute i terrängen med tältförläggningen som centrum. Det moment som varade längst var förläggning i tält 20 med allt det kan innebära av strapatser såsom att elda, hålla värme, hinna sova och laga egen mat s.k. ”field ration” (frystorkad). De flesta måltiderna var av denna typ, där eleverna fick uppleva de flesta smaksensationer som finns.

Deltagarna fick information om försvarets värdegrund Ö.R.A. (Öppenhet – Resultat – Ansvar). Ett provskjutningspass med hantering av automatvapnet Ak 5C, gjordes under lördag efter lunch. De militära fordon som eleverna fick se var bv 206 och motorcykel med mc-ordonnans från hemvärnet. Eleverna fick även prova på firning från en hög bergsformation. Ett besök av rekryteringsofficeren Helen Stulen, från Flygflottiljen Såtenäs, ingick också. Hon informerade om hur man kan söka och bli försvarsmaktsanställd och vilka olika anställningsformer som finns.
 
På söndagseftermiddagen var det lite trötta elever, men naturligtvis fulla med av intryck, som åkte hem. Tack till Fredrik och hans instruktörsteam.

Helgen 29-30 november. Repetition Skjutinstruktör var en kurs för redan utbildade skjutinstruktörer som här fick en uppfräschning av sina kunskaper i försvarets reglemente SäkI, vad gäller skjutning med handeldvapnen pistol och automatkarbin.

Kursen genomfördes på Skredsvik med kurschefen Anders Hildemar. Kursen startade på fredagkväll för eleverna med ett teoripass i säkerhet och planering av egna övningsmoment. Lördagen ägnades åt lärar- och elevledda övningar, samt erfarenhetsutbyte och möjlighet att genomföra egen skjutträning. Ekonomiskt stöd till kursen utgjordes av frivilligmedel från Skaraborgsförbundet.

Text: Thorsten Flood


Försvarsforum på turné har nu varit i Trollhättan

Den 16 oktober 2013 var det Försvarsutbildarna Bohuslän-Dals tur att stå som värd för turnén ”Hur försvara Sverige?”.

Efter föredrag av Mike Winnerstig, Bo Pellnäs och Peter Nordlund KKrVA startade en intensiv paneldebatt mellan föredragshållarna och inbjudna riksdagspolitikerna Peter Rådberg (MP), Kenneth G Forslund (S) och Staffan Danielsson (C), samtliga medlemmar i försvarsutskottet.  Flera initierade frågor kom också från publiken och var inte alltid lätta för våra politiker att ge ett rakt svar på.

Panelen

Panelen i full aktion

Frågan om fördelar och nackdelar med medlemskap i NATO kom upp i flera diskussioner. Mike Winnerstig förklarade att ett medlemskap i NATO inte innebär att artikel 5 automatiskt medför att ett medlemsland tvingas ställa upp militärt vid en krissituation.  Alla beslut sker på mellanstatlig grund och medlemsländerna bestämmer självständigt vilken typ av hjälpinsats man kan bidra med och hur omfattande den ska vara. Ett medlemskap i NATO innebär att länderna har utfäst sig att de står på samma sida i en konflikt.

Bo Pellnäs beskrev ett scenario där de två bataljoner som Sverige kan sätta upp bara räcker till att försvara området runt Stockholm och därmed lämnar resten av Sverige utan försvar. På moderator Roger Johanssons fråga hur de närvarande politikerna från västra Sverige såg på att Göteborg inte har något militärt skydd, framkom att det utmålade scenariot skapade en viss oro hos våra västsvenska företrädare.

Eftersnack

Eftersnack

Det var ett drygt trettiotal intresserande åhörare som kommit till Högskolan Väst denna onsdagskväll för att utnyttja tillfället att delta i den aktuella försvarsdebatten.  Nu lämnar vi över stafettpinnen till Boden och lyckönskar Bodensarna till att de har en mycket intressant kväll framför sig.

Text: Ulla Reimers
Foto: Ulf Reimers/Christer Lorentzon

Läs mer i Christer Lorentzons reportage från seminariet som du hittar här


Förbundsordförande Roger Johansson skänker nya vandringspriser till skytteverksamheten

I samband med förbundsstyrelsemötet 28 augusti 2013 överlämnar Roger Johansson nya vandringspriser till Leos minne och fältskjutning Kpist. Skytte- och idrottsutskottets representant Rune Backman tar emot priserna och tackar för dessa av skyttarna så åtråvärda priser.

DSC_0046_v2

Text och foto: Ulf Reimers


Förbundsstämman 23 mars 2013

Årets förbundsstämma hölls den 23 mars som traditionen kräver på gamla I 17. Stämman samlade ett 30-tal deltagare då stämmoombud, förbundsstyrelse, gäster och inbjuden föredragshållare räknades in. 10 av 13 föreningar var representerade.

Som vanligt skedde samling på officersmässen, där gästerna trakterades med kaffe och fralla efter sina, för de flesta, långa resor var vi så redo att starta själva stämmoförhandlingarna i det som fordom kallades taktiksalen.

IMG_0001_v2


Vår förbundsordförande, Roger Johansson, hälsade gäster, stämmoombud och styrelse hjärtligt välkomna och inledde stämman med en sedvanlig betraktelse över tillståndet i det som en gång var en stolt försvarsmakt. Med sina skarpsynta ironiseringar med allvarliga undertoner, pekade han ut fem problemområden som särskilt tänkvärda. Han konstaterade bland annat att det är först nu på senare tid, som det över huvud taget blivit en debatt i försvarsfrågan på grund av vissa uttalanden från ÖB och statsministern.

Vice förbundsordföranden, Bo Sandell, orienterade sedan stämman om förbundets uppvaktning av Roger Johansson på hans 60-årsdag den 15 februari samt framförde ånyo förbundets gratulationer.

Stämmoförhandlingarna vidtog sedan med fart och ackuratess under förbundsordförandens säkra ledning. Nämnas kan att vi fick en ny förbundskassör, Jonatan Carlberg, som vi hälsar varmt välkommen och lycka till i denna viktiga funktion. Ny i styrelsen blir också Anders Ludvigsson med förflutet från F 7 och BohusDalgruppen. Välkommen!
 
Förbundets förtjänstmedalj i silver tilldelades två förtjänta personer från Orustföreningen; nuvarande sekreteraren Kurt Olsson och förre sekreteraren Thore Carlsson.

IMG_0010_v2


 Efter stämmoförhandlingarna fick vi lyssna till ett mycket intressant och initierat föredrag av major Lars Björk från Halmstad om tillståndet i Ryssland av idag. Den stora upprustningen på senare tid i Ryssland lämnar utan tvekan anledning till både oro och förvåning. Vart syftar man och vart kommer det att leda? Jag tror att detta var delvis okänt för åhörarna. Lars fick tillfälle att besvara många frågor kring sin tankvärda föredragning.

IMG_0018_v2


Innan stämman avslutades fick chefen för frivilligavdelningen F 7, tillika inbjuden gäst, löjtnant Kim Haglund tillfälle att tacka för inbjudan och presentera sig och arbetet med stödet för våra utbildningar.

IMG_0024_v2


Förbundsstyrelseordföranden, Thorsten Flood, delade ut blomsterkvastar till föredragshållare och gäster samt till en del övriga, där han speciellt riktade ett tack till förbundssekreteraren, Ulla Reimers, för hennes stora arbete under året och inte minst inför stämman.
 
Efter stämmoförhandlingar och föredrag var det slutligen dags för en mycket välsmakande lunch på officersmässen. Stort tack till mässvärden, och förre styrelsemedlemmen, Tommy Åhsman samt matmor Ann-Christine Rörqvist med medhjälpare för fägnaden och värdskapet.
 
Avslutningsvis samlades en mätt och belåten styrelse till konstituering.

Text: Bo Sandell

Foto: Ulla Reimers


Förbundsordförande Roger Johansson 60 år

DSC_0048_v2

Vi gratulerar Roger Johansson på 60-årsdagen 15 februari 2013


Planeringsdag inför 2013

20 oktober genomfördes på Skredsvik en planeringsdag mellan Bohuslän-Dalsförbundet och ingående föreningar. Huvudsyftet med dagen var att, så långt möjligt, samordna 2013-års aktiviteter och därmed förhindra programkrockar. Åtta av föreningarna hade hörsammat inbjudan och deltog med en eller två representanter.

Dagen inleddes med att förbundsstyrelseordföranden, Thorsten Flood, på ett utmärkt sätt redogjorde för hur processen med uppdragsdialog och verksamhetsplanering går till. En inte helt enkel och snabb process visade det sig.

IMG_0006_v2

Koncentrerade deltagare

Dagen fortstatte sedan med en snabb generell genomgång av förbundets och föreningarnas hemsidor. Bland annat togs det upp vem som gör vad och vem som ansvarar för att innehållet på respektive sida är uppdaterat. Även innehållet i intranätet för funktionärer belystes.

Nästa punkt på programmet, som senare ledde fram livliga och nyttiga diskussioner, var en presentation av Fredrik Nilsson från Uddevallaföreningen om Försvarsutbildarnas nuvarande huvudsakliga uppdrag från Försvarsmakten. Presentationen innehöll också en tillbakablick på hur Försvaret förändrats från insatsförsvar till det läge vi nu befinner oss i. Med värnplikten i ”malpåse” och kontraktsanställda soldater och sjömän innebär det nya utmaningar för frivilligorganisationerna och då givetvis även för Försvarsutbildarna. Fredrik redovisa också sina erfarenheter från den nyligen genomförda Military Weekend där han tjänstgjorde som kurschef.

IMG_0009_v2

Fredrik Nilsson i full aktion

Därefter tog dagens huvudpunkt vid nämligen genomgången av respektive förenings planerade verksamhet. Utkastet till kalendariet för 2013, som byggde på av föreningarna insända eller medföra planer, förbundets planerade uppgifter samt Försvarsmaktens regionala verksamhet presenterdes. En givande diskussion mellan deltagarna ägde rum som ledde fram till en del uppdateringar av det, ännu så länge, preliminära 2013-års kalendarium.

Dagen avslutades med att ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och med en förhoppning om att några tankar och idéer väckts inför den fortsatta verksamheten.

Text: Ulf Reimers
Foto: Ulla Reimers


 

”Syns vi så finns vi”

För att uppmärksamma Svenska Försvarsutbildningsförbundets 100-års jubileum genomförde vårt förbund helgen 16-17 juni en rekryteringskampanj på Torp respektive Överby köpcentrum. Det var ungdomar ur Uddevalla ungdomsavdelning som ställde upp tillsammans med tre av sina instruktörer och med bravur tjänstgjorde som fältrekryterare. Linnea, Carl, David, Erik L och Erik W skall ha ett jättestort tack för er insats. Utan er hade vi inte klarat det! God hjälp fick vi också av lt Anders Hildemar från BohusDalgruppen.

Bland de flera hundra helgshoppande i olika åldrar var det många som var intresserade av vår verksamhet, så vårt informationsmaterial gick åt som smör i solsken. Bland annat skrev 15 ungdomar upp sig för vidare kontakt för ungdomsverksamheten. Speciellt glädjande var det stora antalet personer med invandrarbakgrund som visade sitt intresse för vår verksamhet. En kul grej i sammanhanget var att många mammor sa att vår verksamhet skulle vara speciellt lämplig för just deras telning!  Kanske behövs lite studs och puts?

 

Några av de duktiga rekryterarna

Rekryteringsförberedelser på Torp

Hemvärnsbesök på Överby

Text och foto: Ulla Reimers


 

Förbundsstämma 2012

Årets stämma genomfördes i officersmässen och taktiksalen på gamla I17
och gästades av Svenska Försvarsutbildningsförbundets nye Generalsekreterare, Överste Bengt Sandström.

Stämman inleddes med att förbundsordförande Roger Johansson hälsade alla välkomna och då speciellt de inbjudna gästerna, tidigare förbundsordförande Ivan Odhammar och tidigare förbundskassören Tor Carlén, Övlt Niklas Hermansson från BohusDalgruppen och Svenska Försvarsutbildningsförbundets Generalsekreterare, Överste Bengt Sandström. Därefter följde en personlig betraktelse över det rådande läget i Försvarsmakten och svensk säkerhetspolitik.

Stämman avslutades med ett inspirerande anförande av Bengt Sandström.

Här kan du läsa ett fylligt referat från stämman av förbundets styrelseorförande, Thorsten Flood.

 

Stämman öppnas av Roger Johansson

En samling delegater

Bland stämmodeltagarna fanns ett flertal mottagare av medaljer
av varierande valör.
Här får Ulla Reimers (ovan) och Ann-Britt Ullström (nedan) motta
CFB Kungliga förtjänstmedalj i silver av Bengt Sandström

 

De stolta medaljörerna samlade