Verksamhetsberättelse 2008UDDEVALLA


Verksamhetsberättelse
2008VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRSVARSUTBILDARNA UDDEVALLA 2008

1. Styrelse har under verksamhetsåret: bestått av:
OrdförandeAnders Henning
Vice ordförandeBo Hägg
SekreterareSofia Wikström
KassörHenrik Hjelm
Övriga ledamöterFredrik Nilsson, Kjell Jonasson, Mikaela Frändegård, Bo Hägg
Ersättare Tommy Anghammar, Sven Elbing

2. Övriga befattningshavare
RevisorerThomas Söderlund, Per Abrahamsson
RevisorsersättareHans Svensson, Christian Grahn
ValberedningStefan Jansson / David Hassel
UngdomsledareDavid Hassel / Sofia Vikström
FanförareHenrik Hjelm
MaterialförvaltareJens Albrektson, Henrik Hjelm, Kjell Jonasson
StugfogdeFredrik Nilsson
KlubbmästareHenrik Hjelm

3. Medlemsantalet
Föreningen har under året haft femtioåtta (58) betalande medlemmar, trettiosju (37) ungdomar och tre (3) hedersmedlemmar.


4. Utbildning

Förutom årsmötet har endast två övningar kunnat genomföras under året.

På våren planerades en övning i överlevnad men fick ställas in på grund av för få anmälda.

Under hösten hölls en övning i CIM-larm.

Enskilda föreningsmedlemmar har under året deltagit i regional och central utbildning.

Föreningens ungdomsavdelning var även detta år mycket aktiv. Rekryteringen går bra och verksamheten fungerar bra. Det åligger oss alla i Försvarsutbildarna Uddevalla ett ansvar för att verka för att ungdomsavdelningen får medel, medel som är nödvändiga för att upprätthålla en meningsfull verksamhet för våra ungdomar.
Vi vill tacka ungdomsledare och instruktörer för allt det arbete som läggs ner på denna för försvaret angelägna verksamhet. Om inte dessa personer offrade tid på detta skulle med stor sannolikhet avdelningens dagar vara räknade.


5. Utmärkelser

Inga utmärkelser har tilldelats under året.


6. Övrigt

Vi vill framföra vårt tack till BohusDalgruppen i Skredsvik, som under året har bistått oss och våra ungdomar.

Under året har en av ungdomsföreningens hedersmedlemmar, Kåre Lundqvist, avlidit vid en ålder av 84 år. Kåre var medlem under flera decennier och mycket aktiv i ungdomsverksamheten. Vi minns honom som en godhjärtad fin man och en eldsjäl inom föreningen.

Renoveringsprojekt av huset Tångudden på Källvikens kursgård har fortsatt under året. Arbetet med toaletten och avloppet har fortsatt. Flera medlemmar har lagt tid och resurser på dessa projekt, som kommer att fortsätta under nästa år. Vi vill tacka de som lagt ner tid och energi på vårt vackra Tångudden.

Styrelsen har noggrant bevakat Källvikens framtid då kursgården går med förlust. Kursgårdsstyrelsen har utsett en utredningsgrupp och den gruppen har samlat ägarföreningarnas synpunkter. Ett inriktningsbeslut kommer att tas på Källvikenföreningens årsmöte 2009. Föreningens synpunkt var att kursgården skulle vara kvar men på sparlåga för att hålla utgifterna på ett minimum.

Fanvakt har traditionsenligt genomförts på nationaldagsfirandet vid Gustafsberg. Fanvakten genomfördes av Hemvärnet. Vår fana ledde fanborgen tillsammans med Hemvärnet. Ungdomsavdelningen deltog som vanligt med en stor skara uniformerade medlemmar. Detta inslag är mycket uppskattat av Uddevalla kommun och deltagarna vid nationaldagsfirandet.

Vi vill varmt tacka alla som under året ägnat tid och energi på föreningens verksamhet.Styrelsen för Försvarsutbildarna Uddevalla
Uddevalla den 2009-02-11
_______________________________________________________________________
Anders HenningSofia VikströmHenrik Hjelm
OrdförandeSekreterareKassör


________________________________________________________________________
Fredrik NilssonKjell Jonasson Bo Hägg
LedamotLedamotLedamot


___________________
Mikaela Frändegård
Ledamot
Sidan publicerad/ändrad 2015-05-18 kl. 19:11 av Fredrik Nilsson.