Uppdatering info om Källvikens kursgård / Tångudden

Som vi informerade om i förra utskicket röstade majoriteten av ägarföreningarna till Källvikens kursgård för att vi inte skulle driva vidare kursverksamheten på gården, detta är i huvudsak med anledning till att CFB (Centralförbundet) inte kommer att förlägga några fler centrala kurser på Källviken efter sommaren 2009.
I extra stämman som hölls den 10 juni beslutades att fastigheten skall gå till försäljning, detta är nu full gång.

Jag har fått många oroliga samtal och mail från medlemmar som undrar vad som händer med Tångudden som är Uddevalla föreningens egna hus, och givetvis gör vi allt för att hitta en lösning för att vi skall kunna ha kvar Tångudden.
Vi har dom senaste åren investerat mycket tid och pengar för att höja standarden och bokningen slår alla rekord i år viket ger föreningen ett överskott till vår kommande övningsverksamhet.

Det vore givetvis mycket olyckligt att inte bara mista vårat hus utan också föreningens chans att kunna finansiera en kvalificerad och bra utbildning i framtiden, vilket är vår huvuduppgift.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:47 av System user.