Kontakt

Styrelsen i Försvarsutbildarna Uddevalla.

Ordförande och föreningens kontaktperson:

Tommy Geibat
tommy.giebat@gmail.com
073-6197081

Sekreterare:
Kjell Jonasson
jonasson.kjell@telia.com
0708-895599

Kassör:
Henrik Hjelm
 
 
Ledamöter:
Per-Erik Myrstrand
Lars Ålander
Fredrik Nilsson
Vakant

 

Ersättare:
Bo Hägg
Robert Gustafsson
Föreningens Bankgiro: 185-7432


Medlemsavgiften är 200kr och gäller för ett kalenderår.
Vid inbetalning ange om möjligt;
Namn, adress, personnummer, hemtelefonnummer och E-postadress.

Eller annan lätt identifierbar information.

 

Tillbaka till Uddevallasidam

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-15 kl. 18:50 av Kjell Jonasson.