Sambandstjänst

Så har då 2005-års sista hemortskväll avverkats. Torsdagen den 17 november fick en tapper skara en välbehövlig repetition i handhavandet av Ra145/146 och duvning i signalerandets ädla konst.
IMG_0603_v2.jpg
Sitter man så här nära behövs nog ingen Ra

IMG_0604_v2.jpg
Hur var det nu, heter det sju eller sjua?

IMG_0605_v2.jpg
Vad står det här nu då?

IMG_0606_v2.jpg
Klart slut. Övningen avbryts.
Foto: Ulla Reimers
Sidan publicerad/ändrad 2012-12-19 kl. 19:26 av Ulf Reimers.