Orust Hemvärns 65-årsjubileum 2005

Lördagen den 22:e oktober 2005 firade Orust Hemvärn 65-årsjubileum. Förbandschefen Thore Carlsson hade ordnat med ett trevligt och välorganiserat arrangemang på hemvärnsgården i Röra, Svanesund.

Dagens hedersgäst var förre biträdande ÖB, Generallöjtnant Hans Berndtson som bland annat hade en intressant och informativ genomgång av det aktuella försvarspolitiska läget.

Bland övriga deltagare märktes Övlt Karl-Göran Sundvall och
Kn Christer Herrmansson från BohusDalgruppen samt representanter för kommunen. Även pressen fanns på plats.

Såväl Orust FBU-förening som Bohuslän-Dals FBU-förbund var väl representerat vid evenemanget. I samband med firandet överlämnade föreningen ett diplom till Orust Hemvärn, ett av Sveriges äldsta hemvärn. Dessutom överlämnade föreningen en penninggåva ur Egon Karlssons Minnesfond till Orust Hemvärnsförening.

Text och foto: Ulf Reimers
IMG_0582_v2.jpg
I väntan på generalen

IMG_0586_v2.jpg
Överlämning till dagens hedersgäst, Generallöjtnant Hans Berndtson vederbörligen skyddad av hemvärnsoldat modell Ä.. FBU-ordföranden Bo Sandell blåser generalsfanfar

IMG_0590_v2.jpg
Erik Gustavsson berättar minnen från när hemvärnet på Orust grundades

IMG_0592_v2.jpg
Georg Skansebo, hedersordförande i Orust FBU-förening, berättar även han minnen från sin långa hemvärnsbana.

IMG_0594_v2.jpg
Alla inbjudna gäster lät sig väl smakas av det goda som bjöds.

IMG_0595_v2.jpg
I samband med festligheterna tilldelades Bo Sandell Älvsborgs Amfibieregementes Minnesmedalj

IMG_0598_v2.jpg
Dagens hedersgäst, tillika ny medlem i Orust FBU-förening, har här mottagit en tackgåva från Hemvärnet.

IMG_0599_v2.jpg
Ordföranden överlämnar Orust FBU-förenings hedersdiplom till Orust Hemvärn samt penninggåva ur Egon Karlssons Minnesfond till hemvärnsföreningen
Sidan publicerad/ändrad 2012-12-19 kl. 19:26 av Ulf Reimers.