Ombeväpningskurs för avtalspersonal i Skövde 2005

IMG_0376.jpg
Ombeväpningskurs för avtalspersonal 2005

IMG_0377.jpg
Ombeväpningskurs för avtalspersonal 2005

IMG_0378.jpg
Ombeväpningskurs för avtalspersonal 2005

IMG_0383.jpg
Ombeväpningskurs för avtalspersonal 2005

IMG_0384.jpg
Ombeväpningskurs för avtalspersonal 2005

IMG_0385.jpg
Ombeväpningskurs för avtalspersonal 2005
Foto: Ulla Reimers
Sidan publicerad/ändrad 2012-12-19 kl. 19:26 av Ulf Reimers.