Förbundets årsstämma 2006

Lördagen 18/3 samlades föreningarnas ombud, förbundsstyrelsen med flera till 2006-års förbundsstämma som avhölls på gamla I17-området i Uddevalla.
Orustföreningens ordförande Bo Sandell respektive kassör Ulla Reimers, omvaldes till förbundsstyreleordförande respekive förbundssekreterare.

Innan stämmoförhandlingarna inleddes genomfördes funktionärsutbildning för ordförande, kassörer och sekreterare.
IMG_0748_v2.jpg
Deltagare i funktionärsutbildning

IMG_0757_v2.jpg
Vice förbundsorföranden Agne Olausson svingade ordförandeklubban vid förbundsstämman. Sekreterare är Ulla Reimers

IMG_0749_v2.jpg
Delegater från Orust var Thore Karlsson och Ulf Reimers

IMG_0752_v2.jpg

IMG_0760_v2.jpg
Förtjänstmedaljer utdelades till stolta och välförtjänta mottagare

IMG_0762_v2.jpg
Helge Pettersson från Orust fick ta emot ett flertal skytteutmärkelser

IMG_0763_v2.jpg
Som avslutning på stämman höll övlt Karl-Göran Sundvall från högkvarteret ett föredrag om försvarsmaktens ominriktning
Foto: Ulla & Ulf Reimers
Sidan publicerad/ändrad 2012-12-19 kl. 19:26 av Ulf Reimers.