Bildgalleri

Här publicerar eller länkar vi till bilder, med eller utan tillhörande text, från olika aktiviteter med anknytning till föreningen.
 Föreningens årsstämma 2016

Tisdag 23 februari samlades ett stort antal medlemmar till stämma i Stenshults föreningslokal, Torp.

Efter sedvanliga stämmoförhandlingar fick deltagarna lyssna på chefen för röjdykardivisionen, Magnus Hjort. Han berättelse om divisionens utveckling från start till nu och om dess verksamhet såväl inom landet som utomlands. Bland annat om verksamhet i Afghanistan, operation Atalanta och i Mali. På köpet fick vi också med oss en hel del av Skredsviksbasens historia och utveckling.

Stämman avslutades med smörgåstårta och mingel, allt perfekt arrangerat av Barbro Abrahamsson.

IMG_0002_v2

Stämmodeltagarna samlas

IMG_0005_v2

Magnus Hjort i full gång

Text: Ulf Reimers
Foto: Ulla Reimers


Föreningskväll på Kulturhuset Kajutan 3 november 2015

"Fornlämningar på Orust" var ämnet för kvällen när kommunens kultursamordnare, och medlemmen i vår förening, Anders Bertrandsson intog podiet.

DSC_0002_v2

Ett 20-tal medlemmar hade samlats för att höra Anders berätta om både kända och mindre kända fornminnen i kommunen. Det blev allt mellan vikingatida lämningar och ”modernare” minnen av kulturhistoriskt intresse. Att döma av frågorna och kommentarerna vid det avslutande kaffet var alla eniga om att det var en spännande berättelse.

Brakteat Torp Ström_v2 Armring av guld_v2

Brakteat från Ström, Torps socken på Orust samt en armring i guld

DSC_0005_v2

Kassören tackade Anders för kvällens insats och överlämnade blommor och föreningens jubileumsmugg.

Text: Ulf Reimers
Foto: Ulf Reimers/Anders Bertrandsson


Försvarsutbildarna Orust besöker skansen på Skansberget i Uddevalla

På kvällen den 5 maj gjorde föreningen ett studiebesök i skansen på Skansberget i Uddevalla. 12 medlemmar (varav en nybliven samma dag) trotsade det ovänliga vårvädret för att under Björn Löfströms, med medhjälpare, sakkunniga guidning få veta, och se resultatet av, den renovering som en samling entusiaster åstadkommit.

DSC_0002_v2 DSC_0003_v2

Härifrån skulle hamnen skyddas

Bra om man är kortatre än 1,50

Skansen tillkom under beredskapstiden vid andra världskriget och ingick i en försvarslinje från Vänersborg till kusten. Detta är en av ett fåtal kvarvarande skansar, som nu kan visas för allmänheten tack vare frivilliga insatser och kommunstöd.

Vi tackar Björn för den intressanta visningen

Text: Bo Sandell
Foto: Ulla Reimers


Pistolskytte 28 april 2015

Mellan 15.00 och 18.30 på tisdagskvällen var det åter dags för vårt traditionella pistolskytte.
Ett tiotal medlemmar samlades på skjutbanan i det härliga vårvädret för att ”träffa” både tavla och kamrater.

IMG_0018_v2 IMG_0029_v2


För er som denna gång missade tillfället att få en 10:a planeras ett nytt tillfälle till hösten.

Text och foto: Ulla och Ulf Reimers


Resa till Flygvapenmuseum 18 april 2015

Lördag 18 april 2015 ordnade Försvarsutbildarna Orust en resa till Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping.

Prick 06.00 rullade bussen från Henån. Efter ett par stopp för påstigande var vi 25 förväntansfulla medlemmar, 19 från den egna föreningen och 6 från Fräkne, som hade bänkat sig. Reseledare och organisatör var Gunnar Persson tidigare bl.a. pilot och divisionschef i Flygvapnet och sedermera delaktig i försäljningen av JAS 39 Gripen till Sydafrika.

I Mullsjö gjorde vi en halvhalt för fika där Yngve och Inger Agebrink överraskade med hembakade bullar och kaffe.

Redan på museets parkering mötte våra två guider, Stig Holmström och Bengt Carlsson upp. Stig är f.d. provflygare i Flygvapnet och på SAAB och var den som genomförde den allra första flygningen med JAS 39 Gripen, han var också medlem i det team som marknadsförde Gripen utomlands. Bengt var tidigare bl.a. under många år chef för Flygvapnets nu mera nedlagda målflygdivision.

IMG_0002_v2 IMG_0003_v2

Stig Holmström väntar på att vi skall samlas

Väl inne i museet fick vi en fantastisk tur med många spännande berättelse och intressanta ”flygetyg”, allt från gamla Tummelisa, via en B18 som höll på att restaureras av frivilliga entusiaster, till prototyp nummer 2 av JAS 39 Gripen. Dessutom fanns en hel del andra moderna flygplan och helikoptrar att beskåda.

IMG_0008_v2 IMG_0011_v2

Mycket att se på och mycket att fråga om

I samband med lunchen som bestod av utsökta vildsvinswallenbergare med tillbehör passade Bengt på att berätta om målflygdivisionen och dess kanske inte alltid så välkända uppgifter.

Efter lunch begav vi oss till den utställning i museet som helt ägnas åt den DC-3:a som sköts ner av ryssarna över Östersjön 1952. Här känner man sig på något sätt "luftlandsatt" mitt i kalla kriget. En tankeväckande och intressant utställning både på det mänskliga planet och med avseende på tekniken med bärgningen och bevarandet.

IMG_0013_v2

Resterna av den bärgade DC-3:an

När vi väl var återsamlade avtackades våra suveräna guider med varsitt exemplar av vår förenings 100-årsjubileumsmugg och dito jubileumsskrift samt varma applåder.

IMG_0007_v2.2

Våra två guider Stig (till vänster) och Bengt

Åter i bussen styr vi kosan västerut med, av kommentarerna att döma, nöjda deltagare. Gunnar fick många tack och applåder för sitt helt igenom suveräna arrangemang. Applåder fick också Yngve och Inger för sitt trevliga initiativ med bullar och kaffe. Strax efter 20.00 rullar vi så in i Henån igen.

Text och foto: Ulf ReimersFöreningsstämman 2015

Tisdag 24 februari 2015 genomfördes föreningsstämman med ett glädjande stort antal deltagare. Sekretaren Kurt Olsson och valberedningens ordförande Stig Abrahamsson som efter lång och trogen tjänst hade avböjt omval avtackades med blommor. Kurt fortsätter dock som ledamot i styrelsen, sekreterarposten övertas av Bo Sandell.

IMG_0004_v2

Efter sedvanliga stämmoförhandlingarna fick deltagarna lyssna på övlt Karl-Göran Sundvall, tidigare bland annat chef för BohusDalgruppen. Ämnet hade rubriken:

Yanoun - en by på Västbanken. Upplevelser som civil observatör från följeslagarprogrammet i konflikten Israel – Palestina.

Den högaktuella och tankeväckande skildringen i ord och bild genererade många frågor från åhörarna. En uppskattad skildring som gav en djupare inblick i konfliktens komplexitet och svårigheten att uppnå en lösning.

IMG_0008_v2 IMG_0015_v2

 

Under livliga applåder avtackades Karl-Göran Sundvall med blommor, föreningens jubileumsbok och dito mugg.

Därefter övergick det hela i mingel och fika med Barbro Abrahamssons sedvanligt goda mackor och kaka. I samband med minglet överlämnade ordföranden en blomma till Barbro och tackade för allt arbete med förplägnaden.

IMG_0016_v2

Text och foto: Ulla och Ulf Reimers


Från värnplikt till anställt försvar, Försvarsupplysning 20/11 2014

Major Frank Ericson, HR-chef på Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg och bördig från Orust gästade Försvarsutbildarna Orust och höll ett högaktuellt och uppskattat föredrag om Försvarsmaktens syn på det nya personalförsörjningssystemet. Ett försvar som numera bygger på frivillig grund. Pliktförsvaret finns visserligen kvar men återtas dock först efter ett regeringsbeslut. Av alla frågor från åhörarna att döma var det mycket i det nya systemet som var en nyhet och som nu fick sin förklaring.

BinaryLoader

Text och foto: Ulla Reimers


Besök på Maritiman i Göteborg

Lördag 13 september 2014 besökte ett antal av föreningens medlemmar Maritiman i Göteborg.

DSC_0001_v2

Det hela inleddes ombord på ubåten Nordkaparen där vi fick veta en hel del om det "trånga" livet ombord på en ubåt. Efter detta fortsatte besöket med en spännande rundvandring ombord på jagaren Småland, detta med hjälp av vår kunnige och engagerade guide och före detta marinofficer.

DSC_0005_v2 DSC_0006_v2

Därefter var det fritt fram att titta på övriga fartyg i samlingen för den som så önskade. Den nöjda och belåtna skaran avslutade sedan besöket med fikapaus på Café Våfflan.

Text och foto: Ulf ReimersVandring i historisk försvars- och kulturmiljö

IMG_0002_v2

Söndag 25 maj 2014 ordnade föreningen en gemensam vandring till den gamla försvarsanläggningen, fornborgen Borrevägg. Vår eminente guide Kurt berättade om Borreväggens troliga historia som försvarsanläggning, både militärt och som skydd mot rövare. Borgen har daterats till 1400-talet, men har troligen används redan i forntid och medeltid.

IMG_0004_v2

Här pekar Kurt ut var vi ska gå

IMG_0008_v2

Ingången till Borrevägg

DSC_0007_v2

Gustav övertog sedan ledartröjan och tog oss till Rörtjärn där deltagarna tog fikapaus i solskenet. På väg tillbaka passerade vi torpruinen där en av Orust mest kända fiolspelemän, Johannes Nilsson kallad Wingen, bodde under mitten av 1800-talet. Bland annat fick vi veta att han hade femton barn och att det skilde 57 år mellan det yngsta och det äldsta barnet.

Berättelser om äldre tiders grymma straff och avrättningar delgavs oss då vi passerade Galgeberget samt Hälsö-Johannes grav. Johannes halshöggs den 27 maj 1857 och blev den siste som avrättades på Orust.

DSC_0012_v2

Efter en rejäl runda i idealiskt väder var det mycket nöjda deltagare som tackade Kurt och Gustav för väl genomfört arrangemang.

Text och foto: Ulla och Ulf Reimers


Jubileumsstämma 2014

Lördagen 15 februari inledde föreningen sitt jubileumsår med en välbesökt jubileumsstämma på Nösunds Värdshus.  Särskild inbjudan hade gått till Orust Kommun, Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal och till våra systerföreningar i förbundet.  Förutom många medlemmar hade inbjudan hörsammats av kommunstyrelsens ordförande, förbundsstyrelseordförande och företrädare från föreningarna Fräkne, Lysekil, Vänersborg, Sotenäs och Södra Dal.

IMG008rem_v2

IMG011rem_v2

Efter sedvanliga stämmoförhandlingar som leddes med ackuratess av förbundsordförande Roger Johansson intog generallöjtnant och tidigare stf ÖB Hans Berndtson talarstolen, som dagen till ära hade förhöjts med två drickbackar. En mycket intressant och tankeväckande personlig betraktelse med temat ”Vart är vi på väg?”.  Föreningens ordförande Ulf Reimers överlämnade en gåva med lokal anknytning till Roger Johansson, som fyllde år denna dag och till Hans Berndtson som tack för ett förnämligt framträdande. Båda för övrigt medlemmar i vår förening.

IMG012rem_v2

En vacker blomsterbukett överämnades till föreningen av kommunalrådet Lars-Åke Gustavsson, Orust kommun. Gratulationer och lyckönskningar framfördes av våra systerföreningar och ett elegant jubileumsdiplom överlämnades av förbundsordförande Thorsten Flood.

Föreningens jubileumsbok som förtjänstfullt skrivits och sammanställts av Bo Sandell delades ut till samtliga närvarande. Jubileumsboken kommer att skickas ut till samtliga medlemmar. Därefter var det dags att sätta sig till bords och vid varje kuvert stod ytterligare en överraskning till deltagarna i stämman att få med sig hem, en kaffemugg med föreningens logga och texten ”100 år 2014”. Efter en god måltid, spirituella tal och mycket trevligt samspråk var det dags att avsluta denna del av firandet.

Text och foto: Ulla Reimers


Besök på Volvo Museum 30 november 2013

Lördagen 30 november besökte Orust Försvarsutbildningsförening Volvo Museum i Göteborg. Ett mycket imponerande museum, som hade något för alla – stora som små. Här finns fordon som väckte glada igenkännande minnen, bilar man inte ens visste funnits, bilar man glömt och som en gång var vanliga på våra vägar, bilar som endast gjordes i ett enda exemplar samt konceptbilar där konstruktörerna verkligen fått leva ut sin fantasi om framtiden.

_MG_0006_v2

_MG_0009_v2


Inte nog med det, här kunde vi också beskåda flygmotorer från 35 Draken och 37 Viggen och en lastterrängbil, Ltgb 912.

_MG_0004_v2

_MG_0010_v2

Text och foto: Ulla Reimers


Datautbildning för styrelsen i föreningen 20 oktober 2013

IMG_0001_v2

Några av deltagarna klurar på en lösning

Hur skriver man ett snyggt protokoll i Word, där paragraferna uppdateras automatisk? Hur får man stycken snyggt formaterade? Varför blir det så här? Detta och en hel del annat matnyttigt fick styrelseledamöterna i Orust Försvarsutbildningsförening sig en duvning i en regnig söndagsförmiddag i oktober under ledning av Ulf och Ulla Reimers.  

Text och foto: Ulla Reimers


Vandring Kultehamn 26 maj 2013

IMG_0004_v2

Det var en solig men något blåsig söndagsförmiddag som Försvarsutbildarna på Orust slog in på kulturstigen i Kultehamn.  Väl inne i skogen var det lugnt och fint och det blev en idealisk vandringsdag. På informativa tavlor och under sakkunnig guidning av Gunnar Persson kunde vi följa livet för de människor som för dryga 100 år sedan framlevde sina liv här under svåra förhållanden.  Hur de överhuvudtaget kunde överleva var en gåta när man fick ta del av deras gripande historia.

IMG_0011_v2

På indelningsverkets tid (1680-1901) beboddes flera av torpen av båtsmän. Torpen fick de lämna när de inte längre var tjänstdugliga och fick då ofta klara sig bäst de kunde utan någon pension.

P1010006_v2

Medhavt fika avnjöts passande nog vid båtsmanstorpet ”Ransberget”. Här bodde Helga Andersson född 1900 ända fram till 1995 och hon var en välkänd och uppskattad person som ofta anlitades för att servera på bjudningar i trakten.

P1010004_v2

Text: Ulla Reimers
Foto: Ulla Reimers/Gunnar Persson


Välbesökt föreningsstämma 2013

IMG_0001_v2

Stämman på väg att samlas

12 februari 2013 genomförde föreningen en välbesökt årsstämma. Efter sedvanliga stämmoförhandlingar utnämndes Erik Gustavsson, föreningens mångårige medlem och ordförande under perioderna 1957-1968 och 1987-1995, välförtjänt till hedersmedlem i föreningen med motiveringen "som tack för under många decennier utfört osjälviskt arbete till gagn för föreningen".

IMG_0004_v2

Erik Gustavsson tar emot sin välförtjänta utmärkelse av ordföranden

Efter kaffepaus med Barbros hembakade semlor och annat gott avslutades stämman med att deltagarna fick följa föreningens medlem och styrelseledamot övlt Gunnar Persson, f.d. pilot i Flygvapnet på en hissnande resa i ord och bild.

IMG_0005_v2

Gunnar Persson, bondsonen från Delsbo som blev stridspilot och
slutade karriären med att kränga Gripenflygplan till Sydafrika

Från flygintresserad grabb i Hälsingland via flygskolan i Ljungbyhed till divisionschef på F13 och slutligen som marknadsförare och taktisk rådgivare vid Ericsson Microwave Systems i Mölndal blev Gunnar delaktig i att sälja Gripen till Sydafrika.

Bland många roliga upptåg och spännande händelser berättade Gunnar när han som pilot på F9 1967 fick problem med sin J34 Hawker Hunter och blev tvunget att skjuta ut sig med katapultstolen och landade i havet utanför Lysekil. Efter att ha flugit totalt 25 olika flygplanstyper, bl.a. J29 Tunnan, J34 Hawker Hunter, J35 Draken och JA 37 Viggen och efter ca 4500 flygtimmar slutade Gunnar flyga år 2006.

Text och foto: Ulla Reimers


Efterlängtat besök på Aeroseum

IMG_0006_v2

10 november 2012 besökte vår förening Aeroseum i Göteborg. Vi fick en spännande guidad tur i den atomsäkra berghangaren på före detta F9 på Säve, numera förvandlad till ett imponerande upplevelsecentrum med både militära och civila flygplan och helikoptrar från olika tidsepoker.

IMG_0009_v2

Här provsitts Viggen

Efter guidningen fick vi en extra och minst lika spännande berättelse med mersmak av vår medlem Gunnar Persson, som varit fältflygare och flygvapenofficer med stationering på bland annat F9/Säve under många år.

IMG_0012_v2

Gunnar berättade bland annat om hur han tvingades skjuta ut sig med katapulten från en J34, Hawker Hunter över havet utanför Lysekil. Vi hoppas på fler berättelser av Gunnar i framtiden.

Text: Ulf Reimers
Foto: Ulla Reimers


Rauol Wallenberg - En humanist i uniform

Måndagen den 5 november 2012 anordnade Försvarsutbildarna Orust en öppen föreläsning på Kulturhuset Kajutan, Henån, med författaren och militärhistorikern Lars Brink.  Det var dryga 30-talet åhörare som hade samlats och som fick en mycket intressant och spännande föreläsning om Raoul Wallenberg – en humanist i uniform.

IMG_0002_v2

Vi fick i ord och bild följa hans bana från födseln i Lidingö 4 augusti 1912 till hans försvinnande i Budapest 1945 och död i ett sovjetiskt fängelse 1947. Raoul Wallenberg skulle i år ha fyllt 100 år och det han uträttade kan ännu tjäna som en påminnelse om att en enda människas handlingar kan påverka livet för tusentals andra.

IMG_0001_v2

I pausen serverades Barbro kaffe och hemmabakade muffins

Text och foto: Ulla Reimers


Studiebesök KA4 museum och Oskar II fort

Lördag 12 maj 2012 åkte 10 st försvarsutbildare från Orust och omnejd på studiebesök till Göteborgs Garnison. Det blev en givande dagsutflykt för alla som är det minsta intresserad av vår egen militärhistoria, en historia som inte ligger alltför långt bort i tiden.

Vi började med ett besök på KA 4 Museum, där Sven-Göran Palm guidade oss genom traditionsfyllda rum med allehanda föremål från flydda tider. Sambandsrummet fyllt med utrusning från olika perioder - Pjäshallen med kanoner, kulsprutor, luftvärn, radarstationer mm, mm.  Här finns något för allas specialintresse.

Efter lunch på Älvsborgsmässen mötte Martin Tilander från Oskar II fort upp vid grindarna. Vädrets makter stod oss bi och inget regn föll då vi under två timmar fick en både underhållande och lärorik tur både inne i och ute på fortet. Vi förundrade oss över de 24 cm kanonerna med självsänkande lavettage, som är placerade uppe på ”hjässan”, beundrade de i jugendstil utsmyckade väggarna i underofficersmässen och det vackra stenlagda golvet som löpte genom hela fortet. Det var ett imponerande bygge som genomfördes under åren 1903-1907, men än mer imponerande är allt det arbete och engagemang som helt ideellt läggs ner för att bevara allas vårt militärhistoriska kulturarv. 

Ett stort tack till våra kunniga och engagerade guider för en mycket trevlig dag.

 

Här i Garnisonsmuseets traditionsrum börjar vårt besök

 

 Sambandsrummet innehåller apparater av alla de slag

 

Ett av alla föremål i pjäshallen

 

Här står vi nu i O II-fortets vallgrav

 

Vy från vallen mot hamninloppet

 

Gevärsgalleriet med blicken mot Nya Älvsborgs fästning

 

En av de två 24 cm pjäserna

 

Ytterligare en kanon

 

Fortets gångar har eleganta golv

 

Väggdekorationer i Jugendstil prydde väggarna i underofficersmässen

Text: Ulla Reimers
Foto: Ulla och Ulf Reimers


Årsstämma 2012

Tisdag 7 februari avhölls 2012-års föreningsstämma i Röra församlingshem, Henån.

Efter sedvanliga stämmoförhandlingar höll förbundsorförande Roger Johansson, VD för Uddevalla energi och tillika RO, en inspirerad betraktelse på temat Sveriges säkerhetspolitik.

I samband med stämman blev det vaktavlösning på ordförandeposten då Bo Sandell överlämnade klubban till Ulf Reimers för att i stället överta posten som vice ordförande. Till ny ersättare i styrelsen valdes Gunnar Persson, Stillingsön.

Barbro Carow bjöd, sin vana trogen, på god och riklig förplägnad som avnjöts med frisk aptit.

 

 Stämman samlad

 

En välförtjänt bukett till Barbro Carow

 

Roger Johansson i full fart med sin betraktelse över Sveriges säkerhetspolitik

 

Thure Andersson, en av våra skickliga skyttar, erhåller sin välförtjänta riksskytteutmärkelse

 

Glada miner när avgående ordförande överlämnar ordförandeklubban

Foto: Ulla Reimers


 

Hemortskväll på Försvarsmuseet i Uddevalla 24 nov 2011

Vår förening hade förlagt sin hemortskväll den 24 november på ”bortaplan”, nämligen till Försvarsmuseet på gamla I 17-området i Uddevalla.

Ordföranden i museistiftelsen, tillika Bohusläns Regementes siste regementschef, Lars Andreasson ställde själv välvilligt upp för att ta emot oss och ge oss en fyllig information.

Till denna hemortskväll anslöt sig även Södra Dals-föreningen. Vi var 12 medlemmar från Orust och 6 stycken från Södra Dal, så summan 18 deltagare får betraktas som god och precis lagom av utrymmesskäl.

Lars Andreasson gav oss en mycket fin historisk bakgrundsteckning till när Bohuslän blev svenskt 1658, och som ett resultat av detta uppsättande av Regementet 1661. Efter regementets nedläggning 1992 lyckades man med konststycket att få byggt och utrustat det fina museum som vi nu hade förmånen att få besöka. Efter inledningsanförandet följde visning av museet och kvällen avslutades med välsmakande fika.
 

Lars Andreasson berättar om hur Bohuslän blev svenskt

 

Modellen av Backamolägret studeras noggrant

 

Rundvandring bland museets dyrgripar

 

Barbro har hittat sin far, Georg Skansebo, bland alla foton på museet

 

Text: Bo Sandell Foto: Ulla Reimers


 

Årsstämma 2011

Årets stämma ägde rum 8 februari i Röra församlingshem. 17 medlemmar närvarade.

Avgående revisorer avtackas med blommor efter lång och trogen tjänst

Information om Försvarsmaktens nya personalförsörjningsmodell

Fikapaus

Prisutdelning


Fälttävlan på Kåröd 2009

 
DSC00016_v2.jpg
 

Årsstämma 2009

 
DSC00003v2.bmp

"Dramatiska händelser på svenskt vatten 9-10 april 1940"

 
IMG_0137_v2.jpg
Bosse med Amasis i bakgrunden

Studiebesök hos Marinens röjdykare

 
PA080397.JPG
Konsentrerade lyssnare

Erik Gustavsson 85 år

 
P8010311.JPG
Jubilaren gratuleras

Fälttävlan på Kåröd 2008

 
IMG_0086_v2.jpg
Skjutstationen

Årsstämma 2008

 
IMG_0053_v2.gif
Anders berättar med inlevelse och mycket kunnande

GPS och elektroniska kartor - sista aktiviteten 2007

 
IMG_0299_v2.jpg
Instruktör Göran Falke i full aktion

Besök hos Kustbevakningen - september 2007

 
IMG_0274_v2.jpg

Fälttävlan på Kåröd 2007

 
IMG_0151 v2.jpg
Det var värst vad liten pricken är.

Årsstämma 2007

 
IMG_0113.jpg
Stämman öppnas

Räddningstjänstens roll i samhället - sista hemortskvällen 2006

 
IMG_0065_v2.jpg
Räddningschefen i berättartagen

GPS och elektroniska kartor - Hemortskväll 2006

 
IMG_0043_v3.jpg
Här är vi

Fälttävlan på Kåröd 2006

 
IMG_0850_v2.jpg
Fälttävlan på Kåröd 2006

Förbundets stämma 2006

 
IMG_0762_v2.jpg
Helge Pettersson från Orust fick ta emot ett flertal skytteutmärkelser

Årsstämma 2006

 
IMG_0721_v2.jpg
En trogen skara stämmodeltagare

Sambandstjänst - sista hemortskvällen 2005

 
IMG_0604_v2.jpg
Hur var det nu, heter det sju eller sjua?

Orust Hemvärns 65 år 2005

 
IMG_0586_v2.jpg
Överlämning till dagens hedersgäst, Generallöjtnant Hans Berndtson vederbörligen skyddad av hemvärnsoldat modell Ä.. FBU-ordföranden Bo Sandell blåser generalsfanfar

Skyddslagens tillämpning - Hemortskväll 2005

 
IMG_0557_v2.jpg
Hur skulle du agerat här?

NBC-tjänst i Skövde 2005

 
IMG_0536_v2.jpg
Det gäller att få allt tätt...

Funktionärskurser i Falsterbo 2005


 
IMG_0514_v2.jpg
Orustmedlemmarna samlade inför avslutningsmiddagen

Minnesstund för Egon Karlsson 2005

 
IMG_0072_v2.jpg
Ordförande Bo Sandell lägger ner kransen vid Egon Karlssons grav

Ombeväpningskurs för avtalspersonal i Skövde 2005

 
IMG_0376.jpg
Ombeväpningskurs för avtalspersonal 2005

Årsmötet 2005

 
IMG_0337_v2.jpg
Georg visar stolt upp sitt diplom

Fälttävlan på Kåröd 2004

IMG_0138_v3.jpg

Tre generationer FBU:are står här på en historisk befästningsvall

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-20 kl. 17:05 av Ulf Reimers.