Välkommen till Orust Försvarsutbildningsförening

 

e-maillogga ORU

Clipboard02

 


Israel-Palestinakonflikten - Föreläsning i Henån 9 november 2017

Under rubriken "Hebron - Abrahams stad, mitt i Israel - Palestinakonflikten, En följeslagares ögonvittne" höll vår medlem Karl-Göran Sundvall en mycket intressant betraktelse om sina upplevelser som civil observatör utsänd av Kyrkornas världsråd för andra gången.

BinaryLoader

DSC_0221_v2 DSC_0229_v2


Karl-Göran inledde med att teckna en  historisk exposé om konflikthärden i området som sträckte sig långt bortom staten Israels bildande 1948. Ett 15-tal åhörare fick lyssna till tankeväckande problem och händelser i området och Karl- Göran fick svara på många frågor.

Text: Bo Sandell
Foto: Privat och Ulla Reimers


MILITARY WEEKEND för dig som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är nyfiken på det militära livet

Militärtält

Prova på helger

Försvarsutbildarna anordnar Military Weekend på ett flertal platser i landet för dig som är intresserad av att göra en insats i Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation.

Här kan du läsa mer om Military Weekend


Elfsborgsmarschen - 2-dagars internationell marsch
Ebgmarchmedalj.jpg


Läs mer på Elfsborgsmarschens egen hemsida

Frivilligportalen

Logga Frivilligutbildning På utbildningsportalen Frivilligutbildning hittar du alla all frivilligutbildningar i Sverige som bedrivs på uppdrag av Försvarsmakten.


»  Till Frivilligutbildning....


Uppdatera dina medlemsuppgifter
PE03759_.jpg Har du flyttat, ändrat telefonnummer, skaffat eller ändrat e-postadress?

Var snäll och meddela föreningen så vi kan uppdatera medlemsregistret.

Föreningens stadgar

 E-post till föreningen: Orust Försvarsutbildningsförening


 

 

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-10 kl. 19:19 av Ulf Reimers.

NYHETER

Nyhetsdatum:
Här finner du information om olika kurser som anordnas inom region syd

Nyhetsdatum:

Nyhetsdatum:

Nyhetsdatum:

Nyhetsdatum:

Nyhetsdatum:
Föreningens historia