Åmåls Försvarsutbildningsförening – den aktiva föreningen

Åmåls Försvarsutbildningsförening genomför en mängd aktiviteter med fokus på Försvarsinformation, Utbildning och Social gemenskap.

Att vara medlem i Åmåls Försvarsutbildningsförening innebär att du kommer med i en förening där det händer saker.
En förening för alla över 15 år med intresse av vårt samhälle och delar våra värderingar.

Detta gör vi i Åmål

 1. Försvarsupplysning och samhällsinformation
  Vår förening bedriver en aktiv försvarsinformation)

  En av våra viktigaste uppgifter är att informera om det svenska totalförsvaret och vår egen säkerhet samt situation ute i världen.
  Detta sker både internt - för medlemmarna – och utåtriktat till allmänheten.
  Vi försöker att varje termin genomföra minst ett par offentliga informationskvällar samt även interna.
   
 2. Lokala utbildningar (Föreningsverksamhet)

  I vår förening genomför vi med jämna mellanrum utbildningar för medlemmarna i olika områden.
  Det kan vara ett par timmar en kväll, en hel dag eller helg.

  Vi ger utbildningar som är viktiga för att klara sig om krisen kommer t ex.
  Ett fokus i våra lokala utbildningar är att skapa intresse för Försvarsutbildarnas regionala och centrala verksamheter samt för utbildningar till Försvarsmakten.
  Speciellt viktigt är att göra yngre människor intresserade av de möjligheter som Försvarsmakten erbjuder.
 1. Trivsel och samvaro.
  (Aktiv föreningsverksamhet kräver en social gemenskap)

  All verksamhet måste ge medlemmarna något extra i form av trivsel, kamratskap och samhörighetskänsla.
  Därför står det sociala alltid i fokus för alla sammankomster. Vår förening är känd för trevliga träffar med god mat och trivsam stämning.
 1. Studieresor.
  (Föreningens årliga studieresor kombinerar försvarsinforamtion, militärhisoria och social gemenskap på ett sätt som uppskattats av deltagarna) 

  Minst en gång per år genomför vi en gemensam studieresa till intressanta resmål inom Sverige eller utomlands.
   
 2. Militärhistorisk verksamhet. (Åmåls Hemvärnsförening är huvudansvarig)

  Inom föreningen finns många medlemmar med intresse för militärhistoria.
  Militärhistorisk kunskap har nära koppling till Försvarsinformation - att förstå dagens situation kräver kunskaper om historien
  Vi har en mycket aktiv grupp som arbetar kring Karoliner och soldatlivet under 1600-1700-talet. Den verksamheten är kopplad till Åmåls Hemvärnsförening.
  Karolinergruppen "Tössbo Compagnie" deltar i olika event med uppvisningar och ger såväl Åmål som kommun som Åmåls Försvarsutbildningsförening uppmärksamhet och Goodwill.

 

Som medlem i Försvarsutbildarna i Åmål kan Du också vara med i den verksamhet som genomförs av Försvarsutbildarna centralt, i vårt regionala förbund - Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal och förbundets övriga föreningar.

Sidan publicerad/ändrad 2017-10-05 kl. 18:03 av Göran Karlsson.