Verksamhet 2018

Åmålsföreningens program för våren 2018 är nu i full gång och planeringen för höstsäsongen har börjat.
Med en aktiv förening och många aktiva medlemmar fortsätter vi verksamheten med Försvarsinformation och Trivselfrämjande verksamheter.
Studier och medlemsutveckling, aktivt samhällsengagemang och deltagande verksamheter som utvecklar Åmål som samhälle.

Försvarsutbildarna är en viktig del i Åmåls kommuns omfattande föreningsliv och verksamhet.
Det innebär att vi också samarbetar och samverkar med andra föreningar för att bredda vår verksamhet och sprida kunskapen om och intresset för Försvarsutbildarna

Välkommen till våra aktiviteter under 2018

Vårprogrammet är i full gång och här presenterar vi resterande programpunkter.

Medlemsblad 1-2018 finns att ladda ner i länk nederst på sidan.

Som vanligt är alla medlemmar i Försvarsutbildningsförbundet välkomna att delta. Det gäller såväl de i vårt eget förbund, BohuslänDal, som övriga. Kontakta oss gärna innan så vi kan ta emot dig på ett bra sätt. Notera att vissa arrangemang kräver föranmälan.

Under 2018 firar Åmål 375 år och det genomförs många olika arrangemang i Åmål - ja nästan dagligen finns något spännande att göra.
Vi kommer på olika sätt att medverka i dessa evenemang för att synas och informera om vår uppgift inom totalförsvaret, rekrytera intresserade för vår verksamhet.

Kommunens jubileumsaktiviteter blir inte presenterade på denna hemsida, utan endast i andra medier då vi inte är arrangörer, även om vi på något sätt deltar.

Välkomna till 2018 år med Försvarsutbildarna i Åmål.


 

Försvarsinformation torsdag 5 april mars kl 18.30 (nyinsatt)

Lokal: Saga Bio

Extremhögern är tillbaka

Författaren, Journalisten och chefredaktör på tidningen Expo - Daniel Poohl - kommer till Åmål.

En föreläsning av Tidskriften Expos chefredaktör Daniel Poohl. Under föreläsningen kommer Daniel delge sina tankarkring extremhögerns utveckling och organisation och vad det har för betydelse både på en nationell som lokal nivå för samhället idag.

daniel_poohl400

Daniel är ursprungligen uppväxt i Åsensbruk i Dalsland och  har många rötter kvar här fast han nu bott många år i Stockholm.
Under hela sin karriär har han skrivit och pratat om extremismen och den våld, kaos och terror som sådana rörelser har som medel för att skaffa sig makt i samhället.

 


 

Försvarsinformation tisdag 24 april kl 18.30

Lokal: Saga Bio

Krigskorrespondeten, författaren mm Johanne Hildebrand kommer och berättar kring kriget i Afganistan och/eller andra oroshärdar i området.

Inställt p g a föreläsarens resa i Afghanistan har blivit fördröjd och är i Afghanistan då. Återkommer med en föreläsning den 1 oktoberNyinsatt föreläsning 2 maj 18.30

Vägskäl för EU

Saga Bio

Eva Sjögren, direktör på Sieps och Pernilla Wredenfors, utredare på Sieps, beskriver vad EU:s framtidsdiskussioner handlar om just nu och hur de vägskäl och förslagen påverkar EU-samarbetets utveckling

ES (1)PEW (1)

Frågan om EU:s framtid har tagit ny fart med anledning av brexit, asyl och migration, försvar och säkerhet samt även EUs långtidsbudget. Dessa för Sverige och även Åmål så viktiga framtidsfrågor presenteras och diskuteras på vårens sista försvarsinformationskväll

Välkomna - Fri entré


 

 


Krisberedskapsveckan - 28 maj - 3 juni (vecka 22)

Som ett resultat av Räddningschefens föreläsning hos oss den 13 januari har ytterligare kontakter tagits.

MSB har utlyst Krisberedskapsvecka för hela Sverige, och ett antal riksaktiviteter kommer att genomföras.
Samtidigt har kommunerna fått i uppdrag att utifrån sina förustättningar och katastrofplaner mm uppmärksamma säkerhetsfrågorna.
Nu har man bjudit in bl a vår förening till ett samarbete, och vi börjar nu arbeta med planering av detta evenemang.
Inte ensamma, utan tillsammans med kommunen, räddningtjänsten, frivilligverksamhet och föreningsliv m fl.

Preliminärt blir det i Åmål en större Krisberedskapsdag i anslutning till Kulturparken och Gästhamnen lördagen den 2 juni.

Mer om detta kommer att presenteras efterhand.


Våravslutning med Nationaldagsfirande Onsdag 6 juni

Lika säkert som vi har vårupptakt avslutar vi inför sommaren på Nationaldagen med en Föreningskväll för god social samvaro.

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-04-18 kl. 19:01 av Göran Karlsson.