Här finns vi

Åmåls Hemvärnsgård
Åmåls Hemvärnsgård

På Hemvärnsgården i Åmål har vi huvuddelen av vår verksamhet.

Dagtid används Hemvärnsgården av Åmåls Kommuns för fritidshem åt grundskolan.
Men på kvällar och helger är det ofta annan verksamhet på Hemvärnsgården.

Förutom Försvarsutbildarnas träffar och kursverksamhet används gården regelbundet av Hemvärnet, Hemvärnsföreningen, Bilkåren och Åmåls Fotoklubb. Dessutom kan andra föreningar hyra in sig för föreningsverksamhet.

Har Din förening behov av möteslokal för sin verksamhet är Du välkommen till oss.
Stora salen rymmer 30- 50 personer vid bordsdukning. Biosittning cirka 70 personer.

Hemvärnsgården är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund vilket gör lokalen mer tillgänglig för externa föreningar. Då lokalerna används av Åmåls kommun under dagtid hyrs lokalen inte fritt ut till privata fester och liknande. Medlemmar som känner till lokalens begränsningar har dock möjlighet att hyra för sina högtidsdagar t ex.
Hemvärnsgården i Åmål förvaltas av en separat ideell förening.

Hemvärnsgården ligger i Åmåls norra delar, helt i anslutning till idrottsplatsen Rösvallen , Åmåls Ishall och Åmåls Simhall. Dessutom gränsar fastigheten till det stora friluftsområdet Rösskogen. Vi har alltså ett mycket attraktivt läge i Åmål.

Kontakt med Hemvärnsgården kan du få under vår expeditionstid måndagar 17.00 - 18.00. Kontakta Thomas Henriksson för förfrågningarKällvikenstiftelsen har beviljat Hemvärnsgården stöd för upprustning.

Hemvärnsgården har erhållit bidrag från Källvikenstiftelsen för att kunna få ett nytt förråd. För detta stöd äv vi oerhört tacksamma och utan stödet hade inte förrådet kunnat ersättas.

Under åren 2013 - 2016 har Hemvärnsgården med stor tacksamhet erhållit bidrag från Källvikenstiftelsen som möjliggjort förbättringar och som successivt kommer att göra Hemvärnsgården alltmer lämplig för den verksamhet Försvarsutbildarna driver.

Dels har bidrag erhållits till nya ytterdörrar i bottenplan och förbättring av köket.  V har kunnat investera i moderna utbildningsutrustning (dataprojektor mm) för olika informations och kurskvällar.
Med  nya verksamheter kommer nya och helt andra behov på såväl lokaler som utrustning, och för detta skall vi försöka anpassa Hemvärnsgården. Samtidigt som den skall vara tillgänglig för de nuvarande ändamålen som Åmåls kommun som hyresgäst har.

Återigen vill vi ge ett stort tack till Källvikenstiftelsen för de bidrag vi hittills erhållit till Hemvärnsgårdens förnyelse.

Läs gärna mer om Källvikenstiftelsen på deras hemsida www.kallvikenstiftelsen.se
 

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-08 kl. 17:18 av Göran Karlsson.