Genomförda aktiviteter 2018

Åmåls försvarsutbildare fortsätter att utvecklas, med många aktiviteter för medlemmar och även offentliga. Här presenterar vi i kortform våra genomförda verksamheter och aktiviteter under 2018.
För information om kommande så under sidan Program 2018

Försvarsinformation måndag 5 mars
 

Hur Massajer i Tanzania utbildas och utvecklas
tack vare 1 kg svensk yougurtkultur.

DSC_4820

Närmare 70 personer hade samlats på Saga Bio då Mejeristen Bertil Wennberg, med rötterna i Åmål, besökte hemstaden och
berättde om detta utvecklings och fredsprojekt.

DSC_4818

Med inspiration och inlevelse berättade Bertil om detta folks liv och kultur och hur hela projektet startade.
Från försiktig start att tillverka yougurt i liten skala har hela området på egen kraft utvecklats med mejerier, skolor och annan livsmedelsproduktion.
Med från Tanzania hade han också lite exempel på de verktyg, smycken och skor som dessa människor än i dag använder.

Detta är inte ett offentligt finsniserat storskaligt projekt, utan historien om en man som med idealitet och personligt engagemang medverkat till att detta folk ökat sin förmåga att själva klara sin försörjning.
Med sin medvetna samhällsyn har Bertil också gett bidrag till att människorna i denna folkgrupp ökat sin omvärdskunskap och förståelse för samarbete och fred med andra.

DSC_4824

Efter föreläsningen samlade många kring dessa speciella föremål och flera livliga samtal och frågor kom upp. Kvällen ville aldrig sluta.....

 


Årsmöte Lördag 24 februari med Försvarsinformation

 

Till årets årsmöte med försvarsinformation har vi bjudit in professor Lars Eriksson Wolke som inspirerande och skickligt förklarade hur indelningsverket startade under 1600-talet, fungerade ända fram till den allmänna värnplikten infördes. Häri berördes också Karolinerarmens organisation och hur effektiv organisationen var för att rekrytera soldater under denna tid.

DSC_4795

Ett drygt 30 tal personer - flertalet medlemmar- följde med intresse Lars intressanta berättelse

DSC_4798

DSC_4802

Två indelta soldater från 1800-talet.

Lars Eriksson Wolke är professor i historia, särskilt militärhistoria, vid Försvarhögskolans militärvetenskapliga institution i Stockholm. Han är även docent i militärhistoria vid Åbo Akademi. Vid Försvarshögskolan forskar och undervisar han i militärhistoria. Hans forskning är framför allt inriktad på att studera svenska operativa och taktiska erfarenheter från vårt deltagande i internationella fredsbevarande/fredsframtvingande operationer.

Förutom detta intressanta föredrag genomfördes föreningens årsmöte varefter vi hade en gemensam måltid och där fortsatte samtalet om "hur mycket bättre det var förr"

 

 


Säkerhetsdag på Karlbergsgymnasiet 26 januari
Försvarsutbildningsföreningen medverkade

temadag400

Successivt har Försvarsutbildningsföreningens samarbete med skolorna i Åmåls kommun blivit allt bättre och fler temadagar kring vår säkerhet planeras.

Vid skolans internationella säkerhetsdag den 26 januari kom vi på slutet in som medarrangör och fanns på plats hela dagen. Samtal i första hand med skolans lärare om hur vi tillsammans skall kunna arbeta med försvarsinformation och säkerhetsinformation för de unga i Åmål.

När vi eller skolan planerar föreläsningar skall vi försöka samordna så att föreläsaren kan vara på skolan under dagen och med offentlig föreläsning under kvällen. Ett enträget arbete från föreningen som nu tycks ge frukt.

Denna temadag var den första i ett långt framtida samarbete.


Försvarsinformation 25 januari

Dick Harrison drog storpublik till Karlbergsteatern

När Dick Harrison kom till Åmål för en ny föreläsning kring oro och ofredstider i Åmål hade Försvarsutbildningsföreningen (denna gång i samarbete med Åmåls kommun) satsat på ännu större lokal än hösten 2016. Karlbergsteatern rymmer inte mindre än 450 personer, och det var inte många stolar tomma när Dick Harrison drog igång sin insprireande föreläsning.

DSC_4717_400

Ensam på scenen - rakt upp och ner - fängslade han alla med sin historia om Staden som ingen ville ha, och hur den gång på gång brändes ner av ogina personer. Om hur Dalslänningarna strävade efter att skapa handel med västkusten - sälja timmer och köpa fisk och salt.

Och hur man ständigt motarbetades av borgarna i Brätte (Vänersborg) och Uddevalla. Man gillade inte Åmålsbornas och Dalslänningarnas överlevnadsförmåga, självständighet och kreativitet. Nej det hade varit bättre om man i Brätte och Uddevalla hade fått bestämma över Dalslänningarna. 

Trots allt motstånd har man skapat en mittpunkt längs Vänerns västra kust som idag har utvecklats till en stad med framgång och positiva förutsättningar.

En dryg timme i Dicks sällskap gick oerhört fort och han fick stormande applåder för sin föreläsning. Alla gick därifrån något klokare.

 


Vårupptakt/Säkerhets- o samhällsinformation 13 januari

2018 rivstartade med att vi särskilt uppmärksammade hur man lokalt från Räddningstjänsten arbetar med säkerhet och krisskyddsfrågorna.
Ett ämne som har blivit allt mer aktuellt i riksdagsdebatter och Försvarsutskottet.

Åmåls kommuns Räddningschef Henric Helander presenterade mycket preciserat vad Räddningstjänsten - med övriga blåljusinsatser - är bra på.
Han kom också in på de områden där man idag upplever att antalet tillgängliga personer inte alltid räcker till, även om man tar hjälp från angränsande kommuner.
Den stora industribranden i Åmål dagarna före jul hade man stora problem med uthålligheten och kringstöd.
Den befintliga FRG-gruppen hade man missat då det sedan en tid tillbaka inte varit något konkret samverkan.
Civilförsvarsförbundet som har ansvaret för FRG har idag ingen lokal organisation i Åmål.
Under diskussionerna och frågorna kom upp möjligheten för Försvarsutbildarna att ta upp den tråden. Även om åldersstrukturen i föreningen inte är bra så finns stor kompetens för att hålla utbildning av nyrekryterade.
 

Helanders samtalsföreläsning pågick under en dryg timme och var mycket konstruktiv. Försvarsutbildarna har nu öppnat en kanal in i Räddningstjänsten för framtida samarbete.

Efter denna mycket intressanta och värdefulla information om vårt lokala säkerhets och krisberedskap fick de närmare 50 deltagarna en god men enkel måltid, och samtalen fortsatte till långt in på kvällen.

(tyvärr saknades kamera som kunde bilddokumentera träffen)

Sidan publicerad/ändrad 2018-03-13 kl. 21:42 av Göran Karlsson.