Genomförda aktiviteter 2017

Här kan Du läsa om en del av vad Åmåls Försvarsutbildarförening genomfört för aktiviteter under 2017.
Flera av aktiviteterna är i samverkan med Åmåls Hemvärnsförening, eller andra lokala organisationer.

 

Höstavslutning 2 december.

Föreningens populära tradition med en höstavslutning första lördagen i december håller i sig.
Närmare 40 medlemmar träffades och trivdes, och den givna huvudrätten "inkokta grisfötter" tillsammans med  Janssons frestelse och lite andr smårätter gjorde kvällen mycket trivsam.

Styrelsen inledde med att berätta lite om kommande aktiviteter. Bland annat är vi inbjudna till Frivillighetens Dag den 5 december som i är kommer att vara extra högtidlig.
Dessutom informerades om vårens stora studieresa som går till Riga, och att det är dags att anmäla sig.

Dagens gästföreläsare var Bertil Wennberg, en mejerist, äventyrare, fotograf och initiativtagare till ett utvecklingsprojekt för att tillverka i första hand yougurt, men även andra mjölkprodukter hos Mazajer i Tanzania.

Bertil W

Redan i  slutet av 90-talet fick han ett studiebesök av en delegation från Tanzania på sitt mejeri i Dalarna. Sedan dröjde det några år, ja ända fram till 2011 då nya kontakter togs.
Det ledde till att Bertil gjorde sin första resa till mazajernas rike och sedan dess är han aktiv med att stödja utvecklingen bland denna folkgrupp.

Detta har i sin tur lett till att Dalai Lama kontaktat Bertil och vill ha igång mejeri i sitt exilområde i norra Indien. Det projektet är så nytt och bara i planeringstadiet.

Som fotograf har Bertil också uppmärksammats för sina bilder från Afrika och mazajernas levnadsförhållanden. Han har deltagit få flera fotoutställningar, bland annat Åmåls Fotofest.
För dagen hade han inte några bilder med sig, men vi kom överens om att under nästa år arrangera en offentlig föreläsning där han på sitt engagerande sätt kan sprida kunskapen om effektiv ulandshjälp till en större allmänhet.

Festen avslutades med att vi alla tackade varandra för ett intensivt år tillsammans, och med tanke på Åmåls 375-årsjubileum under 2018 kommer det att bli ännu mer aktiviteter där vi och/eller Karolinerna medverkar i olika arrangemang.

 


Försvarsinformation - Malcolm Dixelius - 20 november

Förre Moskvakorrespondenten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius hade ett mycket intressant föredrag kring Ryssland som stormakt och med temat:
Putin - vinnare eller förlorare i stormaktsspelet.

malcolm_dixelius

Drygt 70 personer hade tagit plats i nyrenoverade Saga Bio för att lyssna på Malcolm Dixelius som på ett mycket engagerat och ispirerart sätt beskrev en bakgrund där Ryssland under århundraden sett sig som omringad av fiender, och att man ständigt angripits av andra (och inte själva någon gång varit angripare i första ledet). Som exempel togs upp bland annat Karl XII och Napoleon samt hur Ryssland angreps både under 1;a och 2:a Världskrigen.

Det som idag talar mot att man skall se Ryssland som en stark militärmakt är
1. Landets geografi - det finns inga naturliga försvarslinjer som skyddar landet och Moskva från angrepp (inga berg, inga sjöar, inga floder - bara slättmark)
2. Glest befolkat och dåliga vägar gör det svårt att snabbt förflytta marktrupper och försvaret måste vara utspritt för att markera sin närvaro. Det blir därför ingen slagkraft på marken
3. Vattenvägen är man helt avskuren varför man inte heller satsat på flottan
4. Svag ekonomi - finns inte resurser att utveckla landet med nuvarande ekonomiska utveckling, och därför saknas resurserna.

Vad man i stället satsat på är robot och flyg, och här är man mycket starka. På utbildningssidan är det främst tekniker och matematiker som får bra utbildning, och det har man idag utnyttjat i cyberspace.

Malcolm är helt övertygad om att Ryssland genom aktiviteter, propaganda och fake news i sociala media försöker påverka länders befolkning opinionsmässigt. Detta kan dock bara ske framgångsrikt i länder med låg utbildningsnivå.
Han finner det inte särskilt troligt att Ryssland påtagligt skall kunna påverka Sverige genom dessa metoder, då vi dels har ett utbildningssystem som ger en bra allmänbildning om världen samt mycket fokus på källkritik.

Efter föreläsningen och fikat följde en aktiv frågestund med flera intressanta kompletterande frågor som fick uttömmande svar. Att intresset för Malcolms kunskaper visade sig också efter avslutningen då många kom fram för "nära" samtal om stort och smått.

 


BohuslänDals Förbundets höstkonferens 18 nov.

Denna höst hade Bohuslän Dals Förbundet förlagt sin höstkonferens för medlemsföreningarnas gemensamma verksamhetsplanering till Åmål och Hemvärnsgården.

På plats fanns Trollhättan, Vänersborg, Norra Dal, Södra Dal och Åmål. Förbundets övriga 8 föreningar saknades.

Förbundsordföranden Torsten Flood presenterade ingående hur planeringen för förbundet med centralförbundet och försvarsmakten går till och hur lång framförhållning man har.
Detta förbundets arbete berör inte föreningarnas verksamhet utan är en ren förbundsadministration.

Inför 2018 visades vilka aktiviteter som föreningarna rapporterat in till Förbundet och som kommer med i programbladet för 2018.
Nu är det nära att gå i tryck så att de kan sändas till medlemmarna runt årsskiftet.
Föreningarna framförde att man önskade en överupplaga att ha till nya medlemmar och extern information, vilket Ordföranden lovade.

Avslutningsvis presenterade vi vår planering för 2018 och vilka aktiviteter vi vill genomföra om vi får det stöd från förbundet.
Vi vill ju dels arrangera flera "För din säkerhet" och några av de övriga program som Centralförbundet beskriver i sin tidning att föreningarna kan få hjälp med.
Föreningarna ska gör att genomföra dessa gemensamma verksamheter gå via förbundet och kan inte själva söka medlen från Centralförbundet.

Dessutom framförde vi att vi vill ha förbundets stöd för att genomföra rekryteringsåtgärder. Utan Förbundets medverkan är detta inte genomförbart för oss,
då vi inte har ekonomi eller i alla delar kunskaper om krav för och innehåll i försvarsutbildningar som Military Weekend och GUF mfl utbildningar.
Vi hoppas att Förbundet tar vår ambition på allvar att vi önskar medverka till att rekrytera fler personer från vårt område i Dalsland.

 

 


Försvarsinformation 6 november

Närmare 70 personer samlades under måndagkvällen på upprustade Saga Bio för höstens första Försvarsinformationskväll.

Riksdagsledamoten Paula Holmkvist, som är ledamot av Försvarsutskottet, besökte Åmål och pratade om Totalförsvaret och vår Civila beredskap.

Paula Holmqvist

Utifrån rikstagens olika Försvarsbeslut beskrev hon hur våra myndigheter har fått i uppdrag att göra Sverige allt bättre förberett när det blir en kris.
För att det kommer att hända något som ställer samhällets viktiga funktioner på prov skall vi alla vara medvetna om, men vi vet inte när, var och vad.
Därför gäller det att skapa beredskaper för olika tänkbara (och otänkbara) händelser, och att man över ledningsfunktioner och informationsstrategier,
samt bygger upp beredskap med olika resurser såväl centralt som lokalt.

Troligen har människorna på landsbygden en bättre förmåga att klara störningar än man har i storstäderna.
När man i Stockholm pratar om landsorter menar man oftast städer som Trollhättan, Karlstad och Uddevalla och inte Åmål, Bengtsfors och Ed.
Perspektivet på stad och landsbygd är mycket olika. Vi måste utgå från varje människas eget perspektiv. 

När man nedrustade Hemvärnet (enligt vår mening avvecklade, men enligt Stockholmarnas bytte man bara uppdrag).
Från att ha varit en resurs för orten blev Hemvärnet en regional resurs, dvs man fanns bara i större orter nära tidigare regementen, och övriga orter övergavs.
Ur detta växte i stället fram grupper som Missing People och kommunala FRG-grupper, men inga av dessa är så väl samtränade som tidigare hemvärnsgrupper.

Vid mötet fanns även Civilförsvarsförbundet som i foajen informerade om just FRG-organisationen och hur man kan bli med i detta.

Efter föreläsningen kom många olika frågor upp, bl a vårt egenansvar att klara 72 timmar utan el och vatten, digitala säkerheten, miljöhot och kommunens beredskapsplaner samt räddningstjänstens förmåga idag.

(Vår fotograf hade tyvärr hastigt insjuknat och vi fick inte fram någon ersättare, varför det inte finns bilder från föreläsningen)


Åmåls Ljusfest

9 september genomfördes den traditionella Ljusfesten i Åmål.

Som vanligt fanns vi på plats. Hemvärnsföreningen hade ordnat med ärtsoppa som bjöds till alla glada besökare i vårt nav vid Vågmästaregården. Karolinerna invigde festen med marsch och salut vid Hembygdsmuseet, och fanns sedan på plats i Plantaget för mingel, frågor och fotografering. Alltid lika uppskattat med vår medverkan, även om det i första hand var Karolinerna och ärtsoppan som tilldrog sig störst intresse.

Tyvärr var kvällen något fuktig och ett tilltagande regn gjorde att det glesnade ganska tidigt.


Våravslutning och Höstupptakt

En lång tradition inom föreningen är att avsluta våren i samband med Nationaldagen. Sedan vi medverkan i Åmåls officiella Nationaldagsfirande i Kulturparken hade vi på kvällen ett mycket trevligt samkväm med fokus på god mat och dryck.
Det gav oss också tillfälle att summera vårens alla olika aktiviteter.

En förening vilar aldrig och även under sommaren medverkade speciellt Karolinerna i olika evenemang i Åmål och på andra håll.
Karolinerna samverkar med Försvarsutbildarna på olika sätt, men är en egen verksamhet som vi inte skriver så mycket om på denna sida.

När hösten närmade sig var det dags för Höstupptakten, dvs när vi träffas en kväll i god social gemenskap och uppdaterar oss i allt som är på gång inför hösten. I år var höstupptakten den 2 september, lite senare än vanligt.

 

 


Åmål försvarsutbildningsförening har under säsongen 2016/17 genomfört en omfattande och välbesökt serie med intressanta föreläsningar som alla givit ökade kunskaper om såväl dagsaktuella säkerhetsfrågor som historiska backspeglar som rätt använda ger förståelse för dagens situation. Dessa har kunnat genomföras tack vare stöd från Källvikenstiftelsen.

Vår förhoppning är att även vintersäsongen 2017/18 återkomma med nya försvarsinformationskvällar i intressanta frågor.

Genom att göra kvällarna offentliga ger vi möjligheter för ett störra antal medborgare att ta del av dessa säkerhetsfrågor. Deltagandet under denna säsong har visat att frågorna är intressanta och vi vill aktivt medverka till att öka säkerhetsmedvetandet och kunskaperna om kriserna runt om in världen.

Styrelsen vill tacka alla för det intresse som visats från många håll för vårt initiativ.


Försvarsinformation - Torsdag 30 mars
Befästningar från Beredskapstiden i Värmland/Dalsland

Leif Isberg med ett förflutet inom försvarsmakten och som historieforskare mest om andra världskriget har medverkat i en inventering av de 1000-tals befästningar som byggdes längs den norska gränsen under andra världskriget.

Dessa skulle fördröja och hindra ett tyskt anfall från Norge. Under åren 1940-1945 byggdes alla dessa försvarslinjer upp, och bevarades många av dem till långt in på 50-talet. Dessutom berättade Leif med insikt och engagemang om svensk underrättelsetjänst vid gränstrakterna under denna tid.

Ett drygt 20-tal personer, varav hälften var från vår förening, kom till denna försvarsinformation där 
Åmåls Hembygdsmuseum ansvariga och där Åmåls Försvarsutbildare var medarrangör.

 


Fullsatt vid Försvarsinformationen om Rysslands militära tänkande.
Måndag 13 mars i Kulturhuset/Biblioteket

"Världens mäktigaste man"

Inledningsbilden på kvällens föreläsning kom från en helt aktuell CNN-sändning samma dag!
Att föreläsningen skulle vara högaktuell förstod alla genast.

Presentation

Huvudansvarig för Åmålföreningens föreläsningsserie har varit Göran Karlsson, som här
introducerar Peter A Mattsson för publiken. Göran var sedan också moderator för den efterföljande frågestunden.

Alternativa angreppsmetoder i modern krigsföring

Över 70 personer kom till denna föreläsning, och det var fullsatt. Några fick till och med  stå.

Fullsatt i salen

Det var inte en stol ledig. Frågestunden var aktiv med många kompletterande intressanta frågor.

Tack för den här gången

Kvällen avslutades med att Peter fick en stor och varm applåd för sitt inspirerande föredrag.


Dagen efter föreläsningen fick vi mail från vår föreläsare Peter A Mattsson där han bland annat skrev:

Tack för igår Göran.
Ni gjorde allt för att jag verkligen skulle komma att känna mig välkommen och det var roligt att så många kom.


Vilken bra artikel!
Så roligt att han gjorde det urvalet.
Och att det kom med att var och en fick göra sina egna slutsatser. Mycket bra fakta koncentrerat. Mycket bättre än jag förväntat mig.


Ni är så bra i Åmål. Jag kommer tillbaka om ni frågar igen. Stort tack för allt. Du är ett proffs när det gäller sådana här evenemang Göran! Bra gjort.
Med vänlig hälsning

Peter
 

Läs gärna den artikel som Peter A Mattsson hänvisar till  i Provinstidningen Dalslands  Torsdagstidningen: http://nwt.se/amal/2017/03/15/forsvarsexpert-om-rysslands-nya?refresh=true

Den artikeln refererar väl och sakligt det som Peter berättade om. Dessutom tog han upp fler frågor under den dryga timme som föreläsningen var.


Årsmöte med Försvarsinformation Lördag 18 febr

Till årsmötet hade kommit drygt 30 medlemmar som dels godkände all den verksamhet som styrelsen genomfört under 2016 samt den ekonomiska redovisningen. Styrelsen fick med acklamation ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsen omvaldes också i sin helhet.

Efter Årsmötet genomfördes en mycket intressant försvarsinformation av Major Pierre Carroz om sin tjänstgöring som Svensk underrättelseofficer för FN-styrkan i Mali där han ingick i den svenska kontingenten i Timbuktu.

PC2

Det var in mycket intressant bild han gav om såväl de konflikter som finns mellan olika grupper i landet samt kring de viktiga uppgifter som han hade som underrättelseofficer samt vad den Svenska gruppen kunnat bidra med i samverkan med övriga FN-styrkor i ormådet.

PC1

Det var med stort intresse som vi fick ta del av Pierres föreläsning som gav oss mycket ny kunskap om hur besvärliga förhållandena är i detta vidsträckta land med mycket svåra klimatförhållanden.

Efter föreläsningen bjöds samtliga närvarande på en gemensam måltid, där samtalet fortsatte kring Sveriges bekymmersamma säkerhetsläge idag.

 


Offentlig Försvarsinformation Måndag 6 februari

 

Svarta Moln
En Auschwitzöverlevares berättelse

En föreställning med ett angeläget budskap

SvM2

Skådespelaren Mattias Valan fångade verkligen upp känslan av hur tillvaron var för en fånge i Nazitysklands koncentrationsläger under andra världskriget.

Över 70 besökande fick en intensiv upplevelse när den ”politiske fången” Walter Kielbas historia om sina fasansfulla upplevelser i flera olika koncentrationsläger under andra världskrigets terrorår.

SvM1

Föreställningen både inleddes och avslutades med att Mattias Valan reflekterade över hur världen både då och nu försöker dela in människor i VI och DOM, och att ondskans och terrorns ansikte är lika svart och grym idag som den var då.

Från ingressen gled han smidigt över från att ha presenterat Walter Kielba till att gestalta honom under en timmes monolog där utgångspunkten var de minnen han tecknat ner under sin tid i Sverige.

Publiken fick följa Walter från ungdomen och hur hans barndomsby i dåvarande Polen, på gränsen mot Ukraina, då Ryssland angrep Polen blev stora delar av byn deporterade till arbetsläger. Därifrån flyttades han till synes slumpartat mellan olika koncentrationsläger för att vid krigsslutet, svag och sjuk i TBC, med Röda Korsets Vita Bussar få möjlighete komma till Sverige, få vård och så småningom bli frisk.  I Sverige kunde han för första gången i sitt vuxna liv känna frihet. Så småningom kom han till Karlstad där han sedan kunde skapa sig ett liv och en framtid med familj. Ett liv i fred och frihet.

Walter Kielbas historia måste få berättas gång på gång, och får inte glömmas och gömmas, även om han numera själv inte kan berätta den. Han dog i april 2016, och här tog alltså Mattias Valan vid och har med små enkla medel och trovärdigt skådespel skapat en dramatisk och gripande föreställning.

Som Mattias Valan sedan avslutade att vi måste vara uppmärksamma på när ”Svarta Moln” visar sig i horisonten stå upp för frihet och alla människors lika värde. Att opportunistiska slagord om vi och dom inte får slå rot och sprida sig i samhället.

(Foto: Morgan Torger)


 


Försvarsinformation Måndag 23 januari

Finn Hjelmströms föreläsning om

Bertil Harding - Gerillaledaren och äventyraren från Säffle

Finn Hjelmström har forskat kring Bertil Harding och hans betydelse för Sverige under och efter andra världskriget.

Finn Hjelmström-400

Cirka 80 personer placerade sig i de bekväma biofotöljerna på Saga Bio i Åmål för att lyssna till denna intressanta persons liv.

Finn Hjelmström-200

 

Huvuddelen av föreläsningen handlade om hur Bertil under 2:a världskriget var ledare för en gerillagrupp med som mest cirka 120 persoer som agerade såväl med tillfälliga aktiviteter från Sverige in i Norge samt under krigets senare del var grupperade inne på norskt område.

Bertil Harding föddes 1919 och uppväxt på Värmlandsnäs (Säffle) blev en äventyrare och mångsysslare av rang.
Han bildade en egen gerillagrupp, som stred mot tyskarna i Norge under andra världskriget. Han odlade kalkoner i Åmål.
Han var flygare i amerikansk uniform i Koreakriget och han var den förste som anordnade charterflygningar från Sverige till Kanarieöarna.
Han försökte också starta revolution i Sydamerika, och han var kommunikationsminister i Gambia.

Begravdes 1999 i sin barndoms kyrka -Ölserud- på Baldersnäs.


Vårupptakt 14 januari

Året startade traditionsenligt här i Åmål med en föreningskväll i glada vänners lag. Inte mindre än 46 medverkandesom åt gott och trivdes med sång och allvarsamma lekar.
Flera nya kamrater kunde hälsas välkomna i gemenskapen.

Under kvällen utdelades också div priser och utmärkelser, samt informerades om de närmast kommande aktiviteterna.

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-03 kl. 09:55 av Göran Karlsson.