Genomförda aktiviteter 2017

Här kan Du läsa om en del av vad Åmåls Försvarsutbildarförening genomfört för aktiviteter under 2017.
Flera av aktiviteterna är i samverkan med Åmåls Hemvärnsförening, eller andra lokala organisationer.

 

Åmål försvarsutbildningsförening har härmed genomfört en omfattande och välbesökt serie med intressanta föreläsningar som alla givit ökade kunskaper om såväl dagsaktuella säkerhetsfrågor som historiska backspeglar som rätt använda ger förståelse för dagens situation.

Vår förhoppning är att även vintersäsongen 2017/18 återkomma med nya försvarsinformationskvällar i intressanta frågor.

Genom att göra kvällarna offentliga ger vi möjligheter för ett störra antal medborgare att ta del av dessa säkerhetsfrågor. Deltagandet under denna säsong har visat att frågorna är intressanta och vi vill aktivt medverka till att öka säkerhetsmedvetandet och kunskaperna om kriserna runt om in världen.

Styrelsen vill tacka alla för det intresse som visats från många håll för vårt initiativ.


Försvarsinformation - Torsdag 30 mars
Befästningar från Beredskapstiden i Värmland/Dalsland

Leif Isberg med ett förflutet inom försvarsmakten och som historieforskare mest om andra världskriget har medverkat i en inventering av de 1000-tals befästningar som byggdes längs den norska gränsen under andra världskriget.

Dessa skulle fördröja och hindra ett tyskt anfall från Norge. Under åren 1940-1945 byggdes alla dessa försvarslinjer upp, och bevarades många av dem till långt in på 50-talet. Dessutom berättade Leif med insikt och engagemang om svensk underrättelsetjänst vid gränstrakterna under denna tid.

Ett drygt 20-tal personer, varav hälften var från vår förening, kom till denna försvarsinformation där 
Åmåls Hembygdsmuseum ansvariga och där Åmåls Försvarsutbildare var medarrangör.

 


Fullsatt vid Försvarsinformationen om Rysslands militära tänkande.
Måndag 13 mars i Kulturhuset/Biblioteket

"Världens mäktigaste man"

Inledningsbilden på kvällens föreläsning kom från en helt aktuell CNN-sändning samma dag!
Att föreläsningen skulle vara högaktuell förstod alla genast.

Presentation

Huvudansvarig för Åmålföreningens föreläsningsserie har varit Göran Karlsson, som här
introducerar Peter A Mattsson för publiken. Göran var sedan också moderator för den efterföljande frågestunden.

Alternativa angreppsmetoder i modern krigsföring

Över 70 personer kom till denna föreläsning, och det var fullsatt. Några fick till och med  stå.

Fullsatt i salen

Det var inte en stol ledig. Frågestunden var aktiv med många kompletterande intressanta frågor.

Tack för den här gången

Kvällen avslutades med att Peter fick en stor och varm applåd för sitt inspirerande föredrag.


Dagen efter föreläsningen fick vi mail från vår föreläsare Peter A Mattsson där han bland annat skrev:

Tack för igår Göran.
Ni gjorde allt för att jag verkligen skulle komma att känna mig välkommen och det var roligt att så många kom.


Vilken bra artikel!
Så roligt att han gjorde det urvalet.
Och att det kom med att var och en fick göra sina egna slutsatser. Mycket bra fakta koncentrerat. Mycket bättre än jag förväntat mig.


Ni är så bra i Åmål. Jag kommer tillbaka om ni frågar igen. Stort tack för allt. Du är ett proffs när det gäller sådana här evenemang Göran! Bra gjort.
Med vänlig hälsning

Peter
 

Läs gärna den artikel som Peter A Mattsson hänvisar till  i Provinstidningen Dalslands  Torsdagstidningen: http://nwt.se/amal/2017/03/15/forsvarsexpert-om-rysslands-nya?refresh=true

Den artikeln refererar väl och sakligt det som Peter berättade om. Dessutom tog han upp fler frågor under den dryga timme som föreläsningen var.


Årsmöte med Försvarsinformation Lördag 18 febr

Till årsmötet hade kommit drygt 30 medlemmar som dels godkände all den verksamhet som styrelsen genomfört under 2016 samt den ekonomiska redovisningen. Styrelsen fick med acklamation ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsen omvaldes också i sin helhet.

Efter Årsmötet genomfördes en mycket intressant försvarsinformation av Major Pierre Carroz om sin tjänstgöring som Svensk underrättelseofficer för FN-styrkan i Mali där han ingick i den svenska kontingenten i Timbuktu.

PC2

Det var in mycket intressant bild han gav om såväl de konflikter som finns mellan olika grupper i landet samt kring de viktiga uppgifter som han hade som underrättelseofficer samt vad den Svenska gruppen kunnat bidra med i samverkan med övriga FN-styrkor i ormådet.

PC1

Det var med stort intresse som vi fick ta del av Pierres föreläsning som gav oss mycket ny kunskap om hur besvärliga förhållandena är i detta vidsträckta land med mycket svåra klimatförhållanden.

Efter föreläsningen bjöds samtliga närvarande på en gemensam måltid, där samtalet fortsatte kring Sveriges bekymmersamma säkerhetsläge idag.

 


Offentlig Försvarsinformation Måndag 6 februari

 

Svarta Moln
En Auschwitzöverlevares berättelse

En föreställning med ett angeläget budskap

SvM2

Skådespelaren Mattias Valan fångade verkligen upp känslan av hur tillvaron var för en fånge i Nazitysklands koncentrationsläger under andra världskriget.

Över 70 besökande fick en intensiv upplevelse när den ”politiske fången” Walter Kielbas historia om sina fasansfulla upplevelser i flera olika koncentrationsläger under andra världskrigets terrorår.

SvM1

Föreställningen både inleddes och avslutades med att Mattias Valan reflekterade över hur världen både då och nu försöker dela in människor i VI och DOM, och att ondskans och terrorns ansikte är lika svart och grym idag som den var då.

Från ingressen gled han smidigt över från att ha presenterat Walter Kielba till att gestalta honom under en timmes monolog där utgångspunkten var de minnen han tecknat ner under sin tid i Sverige.

Publiken fick följa Walter från ungdomen och hur hans barndomsby i dåvarande Polen, på gränsen mot Ukraina, då Ryssland angrep Polen blev stora delar av byn deporterade till arbetsläger. Därifrån flyttades han till synes slumpartat mellan olika koncentrationsläger för att vid krigsslutet, svag och sjuk i TBC, med Röda Korsets Vita Bussar få möjlighete komma till Sverige, få vård och så småningom bli frisk.  I Sverige kunde han för första gången i sitt vuxna liv känna frihet. Så småningom kom han till Karlstad där han sedan kunde skapa sig ett liv och en framtid med familj. Ett liv i fred och frihet.

Walter Kielbas historia måste få berättas gång på gång, och får inte glömmas och gömmas, även om han numera själv inte kan berätta den. Han dog i april 2016, och här tog alltså Mattias Valan vid och har med små enkla medel och trovärdigt skådespel skapat en dramatisk och gripande föreställning.

Som Mattias Valan sedan avslutade att vi måste vara uppmärksamma på när ”Svarta Moln” visar sig i horisonten stå upp för frihet och alla människors lika värde. Att opportunistiska slagord om vi och dom inte får slå rot och sprida sig i samhället.

(Foto: Morgan Torger)


 


Försvarsinformation Måndag 23 januari

Finn Hjelmströms föreläsning om

Bertil Harding - Gerillaledaren och äventyraren från Säffle

Finn Hjelmström har forskat kring Bertil Harding och hans betydelse för Sverige under och efter andra världskriget.

Finn Hjelmström-400

Cirka 80 personer placerade sig i de bekväma biofotöljerna på Saga Bio i Åmål för att lyssna till denna intressanta persons liv.

Finn Hjelmström-200

 

Huvuddelen av föreläsningen handlade om hur Bertil under 2:a världskriget var ledare för en gerillagrupp med som mest cirka 120 persoer som agerade såväl med tillfälliga aktiviteter från Sverige in i Norge samt under krigets senare del var grupperade inne på norskt område.

Bertil Harding föddes 1919 och uppväxt på Värmlandsnäs (Säffle) blev en äventyrare och mångsysslare av rang.
Han bildade en egen gerillagrupp, som stred mot tyskarna i Norge under andra världskriget. Han odlade kalkoner i Åmål.
Han var flygare i amerikansk uniform i Koreakriget och han var den förste som anordnade charterflygningar från Sverige till Kanarieöarna.
Han försökte också starta revolution i Sydamerika, och han var kommunikationsminister i Gambia.

Begravdes 1999 i sin barndoms kyrka -Ölserud- på Baldersnäs.


Vårupptakt 14 januari

Året startade traditionsenligt här i Åmål med en föreningskväll i glada vänners lag. Inte mindre än 46 medverkandesom åt gott och trivdes med sång och allvarsamma lekar.
Flera nya kamrater kunde hälsas välkomna i gemenskapen.

Under kvällen utdelades också div priser och utmärkelser, samt informerades om de närmast kommande aktiviteterna.

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-31 kl. 18:47 av Göran Karlsson.