Genomförda aktiviteter 2016

Luftvapenskytte

När höstmörkret började falla fick vi en nystart på Luftvapenskyttet i föreningen.
De två nya luftgevären har gett en helt annan kvalite både på kunskaper i vapenhantering (för de ovana)
men även ökad förmåga för de lite mer erfarna skyttarna.

Varje söndag har ett varierande antal  medlemmar träffats för att delta.
Avslutning den 18 december med en tävling med julskinka i första pris.


Höstavslutning 26 november

Över 40 medlemmar medverkade vid föreningens höstavslutning där vi tillsammans kunde sammafatta en fantastisk höst.

Den nya inriktningen med Försvarsinformation - i egen regi eller i samverkan i olika former med andra organisationer - har varit en succe.
Inte minst på föreläsningen med Dick Harrison då det blev lapp på luckan. I lokalen för 275 personer var det över 300 när vi låste ytterdörrarna.

Efter sedvanlig information samlades vi på Hemvärnsgården för att smaka på julbordets specialite - Grisfötter. Detta tillsammans med lite annat
av julens traditioner gav alla en mycket lyckad avslutning på höstens verksamhet.


Försvarsinformation: Levanten - Mellanöstern utan gränser

Författarna Tomas Andersson och Stefan Foconi gav en alternativ bild som fördjupade förstålsen av området

Levanten600

Huvudarrangörer var Åmåls Kommun och EuropaDirekt. Försvarsutbildarna stödde programme - tillsammans med andra föreningar -  som en del i den serie försvarsinformation som vi genomför under hösten.

Samarbete mellan föreningar i Åmål är en framgångsfaktor och här var Försvarsutbildarna inte huvudarrangör utan en av samarbetsparterna.


Internationella filmkvällar

Tillsammans med Samverket och Åmåls kommun kunde vi erbjuda våra medlemmar tre stycken mycket intressanta internationella filmer som bidrar till ökad förståelse för kulturerna i de olika länderna

Måndag 14 november: Rainbow(Indien)
Torsdag 17 november: Flyga drake (Afganistan)
Onsdag 23 november: Moskva tror inte på tårar (Ryssland)

Samtliga föreställningar visades på Saga Bio Åmål 
Fri entrén för medlemmar i Försvarsutbildarna. Här var Försvarsutbildarna med på ett hörn i arrangemanget, även om vi inte svarade för det.
 


Försvarsinformationskväll måndag 21 november

Ofridstider i Åmål/Dalsland 1601 - 1799 - Dick Harrison

 

Dick H föreläser

Föreläsningen lockade fullt hus med över 300 åhörare. Stolarna räckte inte till och många fick stå upp. Av säkerhetsskäl fick vi låsa entrén redan ca 10 minuter före på grund av anstormningen. Det innebar att många fick vända.

Besökande

Det innebar för oss att Åmåls Försvarsutbildningsförening fick mycket stor uppmärksamhet kring vårt uppdrag att även i framtiden komma med intressanta föreläsningar/försvarsinformation om såväl nutid, framtid som att även titta i backspegeln och vad historien har att lära oss.

När Åmål blev stad 1643 var området mellan Åmål och Halden obruten mark. Ingen visste riktigt gränsen mellan Sverige och Norge.
Norska soldater angrep Åmål och området därikring. Svensk armé försökte inta Sydnorge. Det var tider med oro, soldater, hungersnöd och andra svårigheter i dessa gränstrakter. Dalsland var ett område som var särskilt hårt drabbat under fejderna mellan Svergie och Danmark/Norge.

Det vanliga folket drabbades hårt och lärde sig en överlevnadsstrategi som lever ännu i dag - man kan inte lita till hjälp från "Kungen" utan klara sig själv.

Boksignering

Efter föreläsningen var många intresserade att tala vidare med Dick och/eller köpa ett signerat exemplar från hans omfattande bokproduktion.

Försvarsinformationskvällen kunde genomföras tack vare stödet från Källvikenstiftelsen


Kvinnor i krig- Försvarsinformation med Maria Hagberg
3 oktober på SagaBio (Extern informationskväll)

Cirka 60 personer kom till Saga Bio när Maria Hagberg i måndags besökte Åmål för att höra henne berätta om kvinnor och barns situation på platser utsatta för väpnade konflikter och krig. Den bild hon målade upp kring kvinnors situation var något ljusare än vi ofta upplever genom media. Med de insatser som flera kvinnorörelser gör i dessa länder skapas hopp och öppnas möjligheter.

2016 10 03_9194_150

Religionen har ett stort inflytande i det dagliga livet i Islamska länder.  Ofta är den allmänna bilden att Islam trycker ner kvinnor till analfabetism, barnäktenskap och isolering. Men även inom Islam finns grupper som har en mer jämställd syn på kvinnor.

Med utgångspunkt från sitt arbete i projekt i Iran och Libanon kunde hon beskriva hur man lyckats få till stånd utbildning för kvinnor i olika yrken för att de skall kunna skaffa sig en egen försörjning.  Med utbildning och egen inkomst blir kvinnorna mer jämställda.

Andra projekt har handlat om sexualundervisning och gynekologi. Inom detta för kvinnor så viktiga område kunde hon visa på framsteg på de platser där man kunnat arbeta med frågan. Med preventiva insatser har kvinnor fått ökade kunskaper kring sin egen kropp.

Efter Samverkets internationella Café i pausen blev det en allmän frågestund med Göran Karlsson som moderator.
Här blev det flera frågor som Maria Hagberg belyste med stöd av exempel från kvinnor hon träffat. Hon gjorde det personligt genom att ha bilder på kvinnor som fick stå som exempel på att med kunskap och stöd har deras möjligheter förbättras.

2016 10 03_9200_600

Denna försvarsinformationskväll har kunnat genomföras tack vare stödet från Källvikenstiftelsen

 


Planeringskväll 19 september

Inför 2017 hade föreningen sin första planeringskväll kring verksamheten under 2017. Som vanligt var vi ett 20-tal medlemmar som kom med synpunkter och förslag till aktivieteter.

Försvarsinformationskvällarna har varit populära och de skall vi försöka fortsätta med under förutsättning att vi kan lösa ekonomin.
Informationen skall vara dels intern för föreningsmedlemmarna, men även flera utåtriktade aktivieter där allmänheten bjuds in.
Då blir det mer fokus på samhällsskydd och civil beredskap samt internationella och historiska utbilckar, medan de interna får mer karaktär av utbildningskvällar.

Vårens studieresa är förstaalternativet Berlin (Potsdam) och de områden som inte besöktes föregående resa.

Trivselkvällarna blir i vanlig ordning 4-6 stycken på året.

Luftgevärsskyttet skall utvecklas när vi nu fått tillgång till två nya luftgevär.

Ungdomsverksamheten står också högt på dagordningen, men här måste vi först få klart med Förbundsstyrelsen och BDG om vår ledarkompetens.
En kontakt med kommunens integrationsenhet har också tagits för att i så fall försöka få med nyanlända i verksamheten
 


Åmåls Ljusfest Lördag 10 september

Återigen väckte Åmåls  Karoliner (Tössbo Compagnie) stort intresse och uppmärksamhet då man svarade för inledningen av årets ljusfest.
Exakt kl 20.00 avfyrades kanonsalut och därefter genomfördes vapenexesis med 10 musköter med salut framför Hembygdsmuseet.

Föreningen serverade traditionsenligt försvarets ärtsoppa vid Stenbron - Plantaget, där man också har ett bord med information om Försvarsutbildarna och Hemvärnet.
Som vanligt var ärtsoppan uppskattad och inom en timme hade över 300 portioner serverats.

Åmåls Karoliners verksamhet och den historia och tradition som finns kring gruppen är skapar mycket stort intresse bland Åmåls Ljusfest alla besökare.
Många frågor och många bilder blev det.

Bilder mm kommer på www.ljusfest.se
 


Höstupptakt med Försvarsinformation
Lördag 27 augusti kl 18.30

Vi börjar hösten med en Försvarsinformationskväll och social samvaro.

Karlstadshistorikern Carl Wålfors har forskat kring Värmlands Regementes verksamhet i och kring gränstrakterna mot Norge sedan "urminnes tider" och  fram till andra världskriget.
Under kvällen berättade Carl med stor kunskap och inlevelse om hur denna del av vår militärhistoria.

Cirka 20 medlemmar deltog i denna inspirerade höstupptakt.


 

Våravslutning 6 juni

I år höll vi lite extra med att lägga våravslutningen tillsammans med Sveriges Nationaldag.
Förutom lite förlustelser i form av mat och dryck blev det lite gruppövningar till allmän glädje.

Dagen till ära höll gjorde vi gemensam resa till Göran Pettersson i Tydje där hans historiska samlingar fick noggrann granskning.
Torpet - i stort sett ursprungligt skick - utgjorde basen för träffen, men flertalet föredrog att njuta av sommarkvällen i den härliga trädgården med dess lantliga omgivningar.


Studieresa till Brigadmuseet i Karlstad
Fredag 13 maj

Ett antal medlemmar samlades vid Hemvärnsgården på morgonen och for i egna bilar till Karlstad för ett besök på Brigadmuseet.
Gustaf Wennberg hade ordnat med en guidad visning, och den rundvandring som medlemmarna fick var mycket intressant och givande. Ett mycket bra studiebesök som gav mycket kunskap om både försvarsmakten i stort och Regemenet i Karlstad i synnerhet.


Försvarsinformation Måndag 16 maj

Finlands dilemma i Karelen under andra världskriget - Matti Ohvo

Matti Ohvo växte upp i gränstrakterna mellan Ryssland och Finland. Han har i många år studerat händelserna och förhållandena för den finska försvarsmakten.
Under kvällen berättade han på sedvanligt medryckande sätt om människorna vid fronten och striderna med Ryssland.

Som vanligt var kvällen välbesökt med cirka 30 medverkande


Hemvärnet rekryterade under Åmåls Marknad den 16 april

Under vårmarknaden fanns Hemvärnet på plats med ett antal hemvärnsmän som presenterade Hemvärnets verksamhet och hur man kan bli en aktiv del av det svenska säkerheten/försvaret.

Bilder och mer information kommer.


Studieresa till Holland  11-17 april

Vårens studieresa gick till Holland, där vi besökte intressanta platser från 2:a världskriget men missde inte heller Keukenhof och tulpanerna.

 


Försvarsinformation Måndagen den 4 april

Kvällens försvarsinformation hade fokus på andra världskriget och striderna kring Narva 1944.

Som underlag för en samlad diskussion och analys inleddes kvällen med att visa filmen Narva 44.
Vid efterförljande förtäring diskuterades bland annat det dilemma som Estland hade med stridande på båda sidor,
liksom krigets olika grymheter.

Ett 20-tal medlemmar deltog i informationskvällen
 


Försvarsinformation Fredagen den 18 mars

På Internationella uppdrag - Överste Tommy Johansson

Som vanligt var det mellan 20-30 medlemmar närvarnde på kvällens försvarsinformation.

Översten Tommy Johansson,Med erfarenheter från flera internationella uppdarag för det svensak försvaret, berättade
om intressanta episoder och allvarliga händelser.

Det Svenska försvaret är under stor omvandling. Under många år har Försvarets uppgifter
Internationella uppdrag uppmärksammats. Situationerna kan vara olika, men uppgifterna lika.

Vad möter man som svensk soldat när man är på uppdrag i andra länder. Mer kunskaper om
dessa förhållanden fick alla närvarande denna intressanta kväll.

 


Årsmöte Lördag 20 februari

Till föreningens årsmöte hade inte mindre än 44 medlemmar föranmält sig.

årsmöte HV

(I väntan på att mötet skall börja - Fullsatt!!!)

Själva årsmötesförhandlingarna innehöll styrelsens redovisning av genomförda verksamheter under 2015. Inte mindre än 122 aktiviteter har inrapporterats till förbundet. Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi redovisades för medlemmarna. Med den mängd aktiviteter som föreningen under de senste åren lyckats genomföra, delvis med hjälp av de medel som en gång kom från Källvikens kursgård, har verksamheten utvecklats rejält och på ett för medlemmarna positivt sätt. För att kunna fortsätta utvecklas behöver föreningen fortsatt stöd från såväl Förbundet som Källvikenstiftelsen i framtiden.

Den aktivitet och intresse för att utveckla verksamheten visade sig i att inte mindre än 4 motioner inkommit som behandlades på årsmötet och också överlämnas till Förbundet för att behandlas på årsstämman.

Slutligen genomfördes val av styrelse för det kommande året, och avslutades hela sammankomsten med en trivsam måltid som de deltagande betalade själva.


Försvarsupplysning måndag 15 februari

Som en förberedelse inför årets militärhistoriska studieresa till Holland visades fiilmen "Operation Market Garden" denna måndagkväll, med ett 20-tal intresserade åskådare.

 


Försvarsupplysning den 25 januari

Riksdagsmannen Daniel Bäckström besökte Hemvärnsgården och Försvarsutbildarna med aktuell information om arbetet inom Försvarsutskottet.

150124-6b

Mycket värdefull information om vilka frågor och utmaningar som våra politiker (oberoende av parti) står inför när det gäller framtida försvarsbeslut och hur man arbetar med frågor som Värnplikt och Nato-samarbete.

151024- 15b

Den efterföljande diskussionen gav många nya frågor och även en hel del synpunkter om behovet av en lokalt förankrad frivilligrörelse och hur viktig en sådan är för Sveriges säkerhet inte bara i krig utan kanske framförallt vid olika kriser/akuta händelser. Förbundsordförande Roger Johansson besökte också Åmål denna kväll och som deltog i diskussionerna och bidrog med många goda synpunkter.

151024- 5c

Roger Johansson och Daniel Bäckström fick ett givande samtal under fikat.

Vårupptakt/Knutsfest 16 januari

Föreningens mångåriga tradition att inleda året med en föreningskväll där vi tillsammans tar farväl av juluppehållet och laddar för andra aktiviteter under våren hålls vid liv.

Vid årets Knutsfest samlades cirka 40 medlemmar med god mat, underhållning och information om vårens alla verksamheter.
Som vanligt var stämningen hög och vi kunde tillsammans konstatera att 2016 kommer att bli ett bra år för Försvarsutbildningsföreningen. En tydligare satsning på aktuell försvarsupplysning och en ungdomsavdelning där fler ansluter sig.

Sidan publicerad/ändrad 2016-12-19 kl. 11:35 av Göran Karlsson.