Genomförda aktiviteter 2013


Julmarknad i Åmål Söndag 8 december kl 14-18.

En dag snöade det i Åmål under december... och då snöade det ordentligt. Så mycket snö, vind och kyla att Julmarknaden mer eller mindre snöade inne i ordets bokstavliga betydelse.

Några tappra torgförsäljare och Åmålsbor kunde skönjas i snödrivorna. För vår del ställde vi in deltagandet. Detta efter att vi fick några avhopp p g a vädret och vi bedömde förusättningarna för att etablera ett kök och ordna med utspisning skulle vara meningslöst i det väder som rådde.


Höstavslutning - Trivselkväll Lördag 7 december kl 18.30

Vi är måna om traditioner, och en sådan är vår höstavslutning med vad vi ibland kallar "Grisfotens vänner"

Drygt 30 personer mötte upp för att få en försmak av julens mat med fokus på just GRISFÖTTER.
Samtidigt fick vi möjligheten att önska varandra en God Jul.


Fredag 8 November kl 18.30!
Försvarsupplysning - Finn Hjelmström

Den tidigare inställda kvällen med Finn Hjelmström genomfördes i stället den 8 november.

Finn Hjelmström berättade engagerat om Gerillaledaren och Äventyraren Harding från Åmål/Säffle - hans verksamhet i Värmland och Dalsland under bl a krigsåren. En spännande och intressant historia

Ett 20-tal medlemmar deltog i denna intressanta försvarsupplysningskväll


 

Försvarsupplysning - Utrustning och taktik för 1700-talets svenska arme

Tisdag 15 Oktober

Huvudansvar för kvällen hade Hemvärnsföreningen och dess Karolinergrupp. Under kvällen kunde vi ytterligare lära oss  om hur de svenska soldaterna uppträdde i krig, hur man hanterar sin utrustning mm. En fördjupning av kunskaperna från tidigare träffar om 1700-talets svenska armé.

Försvarsutbildarna fanns naturligtvis med som en nära samarbetspartner även i denna kväll med ett 20-tal deltagare


Planeringskväll - Tisdag 1 oktober

Under kvällen lades ett stomprogram för 2014 fast. Allt skall in i förbundets årsbok och  inrapporteras under oktober.

Vilka ämnen skall våra Försvarsupplysningskvällar ha - Lämpliga föredragshållare
Vårens gemensamma resa kommer att gå till Berlin den 28 maj - 1 juni (Kristi Himmelsfärdshelgen)

Vi kommer inom kort att uppdatera vår programsida med detta preliminära program. Men som vanligt gäller ju att
när man planerar så långt i förväg kan mycket hända. Datum och program ändras - ibland med kort varsel.

I Åmål har vi ju satsat på att träffas regelbundet och tämligen informellt.

Välkommen till våra aktiviteter under 1214


Återträff Estlandsresan - Lördag 21 september

Vårens Estlandsresa blev en succe. Vi träffades och summerade resan, berättade för varanda om våra minnen
och vad vi skaffat oss för ökad kunskap och vidgade erfarenheter. Inte bara flertalet av resedeltagarna var med
under kvällen, ytterligare ett antal medlemmar ville delta och titta på Morgan Torgers bilder.


Åmåls ljusfest 14 september.

Under Åmåls ljusfest var Försvarsutbildarna och Hemvärnsföreningen aktiva på flera plan.

Själva ljusfesten inleddes kl 20.00 med att Åmåls Karoliner marscherade från Plantaget till Hembygdsmuseet där salut med musköter och kanon gav ljusfesten en riktig knallinledning.
Mängder av människor hade samlats kring Kulturmagasinet och Hembygdsmuseet för att se på denna spännande händelse.

kanon /Morgan TorgerFoto:Morgan Torger

Därefter återmarcherade Karolinerna till Plantaget där det traditionsenligt bjöds på ärtsoppa.

soppa/Morgan TorgerFoto Morgan Torger

Köerna ringlade sig långa och grytan med 60 liter soppa tömdes på under timmen, och då hade minst 400 personer fått smaka på Försvarets ärtsoppa. Lika populärt inslag som vanligt.

I samband med Karolinernas uppvisning och vid ärtsoppeutdelning spreds Försvarsutbildarnas rekryteringsblad för grundutbildningar.


Våravslutning 6 juni

Sedan många år är traditionen att avsluta verksamheten i Åmål i samband med nationaldagen.

Tidigare - när vi hade ett eget hemvärnskompani i Åmål - var vi med i uniform och hade Hemvärnet ansvaret för det formella kring fanborg och flagghissning med mera.
Nu har Nationaldagsfirandet i Åmål fått en helt annan prägel där samlingen kring den svenska fanan i paraden genom stan nu helt upphört.
Vi Försvarsutbildare deltog i kommunens aktiviteter rent civilt och spontant.

Åmåls Hemvärnsförenings Karolinergrupp (Tössbo Karoliner) hade under eftermiddagen en grupp utanför Hembygdsmuseet vilken fick en hel del uppmärksamhet från allmänheten.

På kvällen samlades vi till en trivsam föreningskväll med sedvanligt sillbord och önskade varandra en trevlig sommar och väl mött igen till hösten.


Försvarsinformation/historisk excersis mm 24 maj

Den allt mer aktiva Karolinerverksamheten inom Åmåls Hemvärnsförening har ju också en historisk bakgrund. Det räcker inte med att deltagarna skall vara utrustade så tidsenligt som möjligt- Man måste också ha en hel del kunskaper om historia, dåtida stridstaktik, vapenkännedom mm. Inte minst om hur excersisen fungerade på den tiden och hur man övade sitt handlavande och uppträdande.

Denna kväll var programmet inriktat på den enskilde soldatens uppträdande och viss vapenkännedom.

Samtidigt kunde Hemvärnsföreningen rapportera att man beviljats ett bidrag från Källvikenstiftelsen till en god del av kostnaderna för utrustningen som man har anskaffat och också håller på att köpa in.
Förfrågningar börjar också komma om Åmåls Karolinergrupp kan medverka vid olika ceremoniella sammanhang, och då är kunskapen om just excersisen viktig att kunna.

Kvällen avslutades - som vanligt på fredagarna - med en enklare måltid.


Estlandsresa 8 - 11 maj.

Under 6 intensiva dagar var vi 36 glada försvarsutbildare som reste på en militärhistorisk studieresa till Estland.

Estland är ett land som genom århundraden ständigt plågats av främmande makt, som varit intresserad av herraväldet över detta område vid Östersjön.
Ett väl planerat program med många studiebesök och mycket kunniga guider gjorde resan till en upplevelse för alla, och många nya kunskaper om situationen i Estland genom historien och till idag ett stolt fritt folk.

Mer om resan på en särskild undersida.

Försvarsupplysningskväll - om Estland (inför vår studieresa) - 19 april

Till kvällen hade vi lyckats engagera Peter Holmgren, Karlstad, som är en stor Karolinerkännare och även besökt Estland med Narva ett 50-tal gånger.
Peter berättade mycket intressant och engagerande om Karl XII:s fälttåg år 1700. Hur man samlade styrkorna vid Rakvere för att sedan följa kustlinjen till Narva där den svenska armen lyckades få de ryska trupperna på flykt över floden Narva.
Dessutom berättade han om andra intressanta platser som kan vara värda besök under vår resa och lite andra tips kring ett besök i Estland.
Det Peter berättade skapade också en mängd frågor från deltagarna, och det blev en ovanligt lång, men ack så intressant fredagskväll

Mötet var välbesökt - inte bara resedeltagare - utan även en del andra intresserade deltog. Som vanligt på fredagskvällarna serverade vår mästerkock en god måltid.


 

Försvarsupplysningskväll --PUB-kväll - 5 april

Under våren har flera föreningar använt Hemvärnsgården för olika aktiviteter. För att tillgodose dessa har vi ändrat i vårens program och en ny kväll blev fredagen den 5 april då vi hade en

PersonalUtBildningskväll med fokus på tiden då vi hade ett försvar.

Vi hade fått tag på några arkivfilmer från Armens filmdetalj från 50-70-talen som berättade om propaganda/försvar/utbildning för värnpliktiga.
Många är vi som kom ihåg hur man på regementena samlade folk i filmsalen på fredagseftermiddagarna och startade några filmer (till vilka vi snabbt somnade efter en hård veckas övningar). Nu fick vi äntligen chansen att se en del av dessa filmer!

Den diskussion som följde var både givande, intressant men också nedslående med tanke på hur vårt folkförsvar nu försvunnit och därmed också mycket av den försvarsvilja och känsla för hemvärn och frivilligorganisationernas verksamhet avtagit. För detta är våra riksdag och regering ansvarig.


 

Årsmöte 8 februari

Föreningen genomförde  sitt årsmöte i närvaro av cirka 20 medlemmar. Inga kontroversiella frågor fanns på dagordningen, så mötet genomfördes tämligen snabbt.

Efter mötet informerades om vårens planerade aktiviteter och därefter bjöd föreningen på en enklare måltid.


Föreningskväll - Knutfest 12 januari

Årets första föreningskväll är en riktigt traditionellt arrangemang. 
I år var vi 40 personer som medverkade vilket är mycket glädjande. Det innbär att 40% av medlemmarna var med.

Som vanligt serverades en god supé.
Plutonchefen i Dalslands Hemvärnskompani,  Mikael Henriksson,  kunde dekorera 3 hemvärnsmän med årsmärken.
Morgan Torger visade ett bildspel om årets olika aktivieteter.
Dessutom den sedvanliga leken om onödigt vetande.

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-01-12 kl. 15:16 av Göran Karlsson.