Här refererar vi vad som hänt under 2014.


Lördag 6 december - Höstavslutning/Trivselkväll

Höstens sista aktivitet har också blivit en tradion.
I år var vi över 40 personer som samlades till en trivselkväll i sällskap med "Grisfötter" och försmak av några julfavoriter.

Under kvällen informerades också kort om vårens resa till Polen (Gdansk-området) och övrig planering.


Fredag 7 november - Sommarens Karolineruppvisningar och Kräftor i Gadebusch

Åmåls Hemvärnsföreningen Karolinergrupp var i augusti på Schwedenfest i Wismar den 15-16 augusti och hade ett par bejublade framträdanden på centrala torget och en mindre estrad. Dessutom har gruppen varit med vid flera andra arrangemang i närområdet under sommaren och hösten.

Samtidigt med Tysklandsresan besöktes Åmåls vänort Gadebusch där samma helg i augusti den årliga kräftskivan ägde rum.

Denna fredagskväll i november samlades över 30 medlemmar till vår egen kräftskiva där bland annat Morgan Torger visade bilder från de olika Karolineruppvisningarna under sommaren/hösten samt från Kräftskivan i Gadebusch.

Som vanligt på våra arrangemang var den sociala gemenskapen på topp


Som Bilkårist i Afghanistan- Tisdag 7 oktober

Bilkåristerna hade bjudit in oss till en Försvarsinformation om läget i Afghanistan och hur det är att arbeta som Bilkårist i internationellt uppdrag.
Hon var nyss hemkommen från en mission och kunde beskriva det aktuella läget utifrån sina upplevelser

Träffen var på Hemvärnsgården och vi var fler från vår förening än Bilkåristerna själva.


På Internationella Polisuppdrag i orosdrabbade länder
Fredag den 10 oktober

Bo Andersson berättar

Vid flera tillfällen har Bo varit Internationell observatör och även polisutbildare i olika länder i Afrika. Dessutom har han varit som FN-polis i olika missioner -Gaza, Cypern och Kosovo bl a.

Med bilder och personliga intryck kunde han sprida kunskaper om såväl uppdragens betydelse för fredsarbetet i områdena, men också om hur människorna i dessa utsatta områden levde. En givande kväll där närmare 30 personer deltog.

Planeringsträff måndag 22 september

Denna måndagkväll deltog extra många av medlemmarna när vi hade anslagit tid för planering av 2015 års verksamhet.
Vi kan notera att Hemvärnsföreningens aktiviteter uppmärksammas mer än Försvarsutbildarnas, även bland medlemmarna.

Frånvaron av stöd från Förbundet och Ungdomsverksamheten gör att möjligheten att rekrytera till Hemvärnet blir allt svårare.
Fler ungdomar i Åmål har anslutit sig till Föreningen, och aktivt försökt få kontakt med Ungdomsverksamheten men blir mer heller mindre avvisade. Tyvärr.

Vi tror att enda möjligheten att få igång en rekrytering så långt från övningsplatserna är att det kan genomföras någon slags lokal verksamhet så att ungdomarna inte skall behöva resa på dåliga Dalslandsvägar timmavis för att komma till och från övningar. För detta behöver vi stöd till Dalsland från såväl Förbundet, Ungdomsverksamheten samt BohusDalGruppen.

I övrigt var många förslag till program och aktivieteter under nästa år uppe och ett första utkast till kalendarium utarbetades.
Det skall nu bearbetas av styrelsen och överlämnas till BohusDalFörbundet

Uppvisningar av Karolinergruppen

Karolinergruppen har genomfört ett antal uppvisningar under sommar/tidig höst.

Följande tillfällen kan noteras

Söndagen den 29 juni vid Fortets Dag i Årjäng - vid det evenemang som årligen genomförs där med speciellt inriktat på hur Fort 118 användes under andra världskriget och den utrustning som soldaterna då hade mm

Lördagen den 9 augusti hade Åmåls Handel och FÅC en Åmålsdag med underhållning och uppvisningar till vilken karolinerna var inbjuden att paradera och informera.

Lördagen den 16 augusti genomfördes två uppvisningar med Musketörsalut i Wismar under Schwedenfest. När samliga musköter avlossades unisont jublade de tusentals människor som följde uppvisningen. Dagen avslutades även med en salut i Gadebusch.

Lördagen den 13 september var Åmåls ljusfest, och här har Hemvärnets ärtsoppa och Karolinerna nu blivit ett stående inslag. Med parad, kanon- och muskötsalut inleddes ljusfesten vid Hembygdsmuseet dit över 1000 personer hade anslutit för att se och höra hur laddningsexercisen gick till på den tiden. Samtliga musköter utom en avfyrades unisont.
Efter avmarsch skulle vi mingla och visa upp oss i anslutning till "Stenbron" i Plantaget. Nu hade "Alliansen" satt upp ett stort kaffetält mitt över gångvägar vilket hindrade oss från att stanna kvar och informera om vår verksamhet med mera.

Detta kompletteras också med att vi lokalt har information om Försvarsutbildarna och Hemvärnet. I år skulle denna information genomföras av Förbundet, men det blev inställt i sista stund och vi hade varken material eller personal för att ta över detta.

Karolinerträningar

Hemvärnsföreningens Karolinergrupp har haft ett antal träningar under sommaren för att vara i gott slag inför de uppvisningar som var inplanerade under hösten. Det gör att Försvarsutbildarföreningen inte haft utrymme för någon försvarsupplysning under våren/sommaren som tidigare. Hösten kommer vi tillbaka med något/några föredrag.

Berlinresa 21-25 maj

Med full buss mot Berlin. Resan blev snabbt fullbokad och det var som vanligt ett glatt gäng som drog mot Berlin under onsdagseftermiddagen.
Med nattfärjan Göteborg- Kiel nådde vi Tyskland under morgonen och Berlin under eftermiddagen. Därefter var dagarna fyllda med upplevelser och våra två guider Håkan Burgemeister och Gunnar Bergman lotsade oss kring bland stadens alla intressanta platser. Programmet var i stora delar valfritt att följa Håkan eller Gunnar eller att själv utforska det man själv fann intressantast från vad vi lärt oss under vårens Berlinkurs.

Berlinkurs/Tyska språket - vårträffar

Ett antal tisdagkvällar under våren träffades flertalet av deltagarna i den kommande Berlinresan dels för att lära sig mer om Berlin och dess sevärdheter - inte minst den militärt intressanta historien. Staden har sedan dess tillkomst varit ett attraktivt mål för alla krigsherrar i Euorpa. Allt från Napoleontiden och ända fram i våra dagar. Inte minst de minnesmärken som finns från första och andra världskrigen uppmärksammade vi och lärde oss mer om för att kunna få extra bra upplevelser under besöket.

Dessutom för dem som ville lära sig lite mer i tysk konversation fortsatte Gunnar Bergman ytterligare en timme med lite grunder i tyska.

Med på dessa träffar var inte bara Berlinresenärer utan även ett par andra som deltog för sitt stora intresses skull.

Årsmöte 14 februari

Fredagen den 14 februari genomförde föreningen sitt årsmöte med cirka 30 medlemmar närvarande.
En förening med 100 medlemmar där 30-40 % normalt deltar i föreningens aktiviteter är ett tecken på högt intresse och attraktiva verksamheter.

Själva stämman genomfördes snabbt och styrelsen kunde redovisa ett år med många aktiviteter. Om alla desss  går det att läsa under fliken "Genomförda aktivieter 2013". 

Efter årsmötet intogs en gemensam måltid.

Knutfest 11 januari

Året inleddes med en riktigt traditionsfylld Föreningskväll där vi tillsammans avslutade julen, sång och lek med bl a Säkerhetsschefens frågelek.

Nästan 40 personer deltog under sedvanligt uppsluppen stämning

Sidan publicerad/ändrad 2015-07-08 kl. 17:42 av Göran Karlsson.