Försvarsutbildarna Åmål

Välkommen till Försvarsutbildarna i Åmål

Välkommen som medlem i Försvarsutbildarna Åmål - för kunskap och förnöjelse

Försvarsutbildarna Åmål ingår i Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund.
Som medlem i Åmålsföreningen kan Du delta i alla aktiviteter som genomförs inom Bohuslän-Dalsförbundets föreningar, ja faktiskt i all verksamhet inom Försvarsutbildarna i hela landet.
Vill du veta mer om Vårt förbund och aktiviteterna inom Bohuslän/Dalsland så läs mer på länken nedan.
http://www.forsvarsutbildarna.se/Bohuslan-Dal

Åmål är en liten kommun, och det finns flera föreningar med intresse inom Frivilligrörelsen, Hemvärnet och Totalförsvaret.
Ofta genomför vi aktiviteter tillsammans med andra föreningar. Någon förening är huvudarrangör och övriga medarrangörer. Det gör att vi kan erbjuda våra medlemmar ett bredare program.
 

En del i Försvarsutbildarnas försvarsinformation är samarbetet kring Åmåls Karoliner (Tössbo Compagnie).
Tössbo Companie har nu också godkänts som medlemmar i RSMF (Riksförbundet SVeriges Militärhistoriska Föreningar).
I förbundet finns krav på autensitet och kvalite i såväl materiel, säkerhet och framförande vid uppvisning och evenemang.


Senaste nytt:


Vårens medlemsblad kommer i slutet av december att finnas för nedladdning under fliken "Program 2018"

Det  första lokala medlemsbladet för året sänds med post till medlemmarna samtidigt med förbundets programblad.
Då bifogas också inbetalningskort för medlemsavgiften.

Övriga medlemsblad sänds elektroniskt som e-post till medlemmarna.


 


 

 

 

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-03 kl. 09:56 av Göran Karlsson.