Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund

Välkommen till Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbunds hemsida! Här finns en kort presentation av vårt förbund och dess verksamhet. Givetvis publicerar vi också information till våra medlemmar här.

 

e-maillogga B-D

Clipboard03

 

 


För din säkerhet!

Vi stärker din förmåga att ta hand om dig själv och dina nära vid kriser i samhället.

För din säkerhet! är en informationsträff där du får möjlighet att lära dig mer om vad du själv kan göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället. Framförallt hur du redan idag kan förbereda dig.

Välkommen till någon av våra informationsträffar som är på 3 timmar och är kostnadsfria.

Uddevalla 26 september
Trollhättan 18 oktober

Läs mer och anmäl dig här....

Välkomna!


Försvarsutbildarnas Riksstämma 2017

Vid 2017 års Riksstämma som avhölls på Fårö 11-12 juni utdelades Svenska Försvarsutbildningsförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld till Ulla Reimers, Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal och Bernt-Åke Nensén, Försvarsutbildarna Västerbotten.

Medaljutdelningen förättades av förbundets ordförande, generalmajor emeritus Lars Frisk.

Vid valen som förättades på stämman invaldes vår förbundssekreterare Lars Ålander som ersättare i Överstyrelsen.

DSC_3896_v2


Foto: Per Klingvall


För din säkerhet! i Mellerud och Vänersborg i maj 2017

I samarbete med respektive kommun har förbundet genomfört kortversionen av För din säkerhet!
Eventen som ingick i MSB beredskapsvecka 2017 ägde rum 8 maj i Mellerud och 10 maj i Vänersborg med totalt 26 deltagare. Informatör vid bägge tillfällena var Ulla Reimers.

DSC_0114_v3 DSC_0121_v3
   

Foto: Thorsten Flood


GU-F på F7 Såtenäs 25 mars-7 april 2017

I dag lördag den 25 mars startade en ny GU-F på F7, Såtenäs. 29 elever har ryckt in till flottiljen för att genomföra sin grundutbildning för frivilliga. Några av eleverna som hade lång resväg kom redan på fredagskvällen

Utbildningen inleddes med en s.k. ”persisk marknad”, när eleverna fick gå igenom den personliga utrustningen som de hade med sig från sitt hemmaförband.

003_v2 008_v2
   

Under lördagskvällen blev det inre tjänst på respektive logement med sängbäddning och rutiner för boende i grupp, tider, dagsprogram och uppställningar för tjänsten. Här ingår även hur och när man ska bära det tilldelade uniformssystemet.

En rundvandring i omgivningar ingick också för att lära sig hitta på flottiljen, var man får uppehålla sig, var matsalen finns, motionsspår, lektionssalar m.m.

Utbildningen fortsätter nu med två intensiva veckor som avslutas 7 april.

003_v2 012_v2
   

Kursen är nu inne i sitt slutskede. Under 2 dygn genomför deltagarna sin slutövning i terrängen med  tältförläggningen som centrum. Här testas eleverna och genomför momentövningar i det som de tillägnat sig under de 12 kursdagarna.

Slutövningen avslutas med Soldaterinran med Flottiljchefen, F7. Därefter ska all materiel packas för transport och vård på flottiljen.

Text och foto: Thorsten Flood


Bohuslän-Dals förbundsstämma 2017

Lördag 18 mars genomförde Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal sin förbundsstämma på Hotell Carlia i Uddevalla.

Anders Gummesson från CRISCOM inledde dagen med att under en timmes tid berätta om ”Fake News” och vad som numera är aktuellt för oss alla som är uppkopplade på de sociala medierna.

Hur är det med källkritiken, var kommer all information ifrån, vem har skrivit och hur delar vi med oss till andra. Det var lite skrämmande och gav säkert upphov eftertanke. Presentationen genererade en hel del diskussioner och frågor till Anders från stämmodeltagarna.

118_v2 122_v2
121_v2
 

Stämmoförhandlingarna leddes av vår förbundsordförande Roger Johansson som svingade klubban på ett effektivt sätt. Det var en välbesökt stämma där de flesta av förbundets föreningar var representerade.

Det blev några nyval av ledamöter. Förbundsstyrelsen är inne i en föryngringsprocess som ger ett hopp för framtiden. Vi hälsar de nya ledamöterna välkomna!

Förbundets nypräglade förtjänstmedalj i silver utdelades till Gustaf Olsson, Orust samt förbundskassören Jonatan Carlberg och förbundssekreteraren Lars Ålander, bägge Uddevalla. Vi gratulerar medaljörerna och tackar för deras förtjänstfulla insatser för Försvarsutbildarnas bästa.

Förbundsstämman avslutades med lunch på restaurang Varvet By Butlers.

Text och foto: Thorsten Flood


För Din Säkerhet! Brålanda 4 mars 2017

Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal genomförde lördag 4 mars För din säkerhet! hos Väntjänstföreningen i Brålanda. Informatörer var Ulla Reimers från vårt förbund och Jon Spanne från Skåneförbundet. På ett bra sätt informerades de 27 åhörarna bland annat om kommunens krisberedskap, sjukvård, spritkök, hur man skapar ett säkert lösenord och hur man på ett bra sätt ska lagra vatten och mat för att klara sig i allra minst tre dygn.

973_v2 975_v2

Strömavbrott och stängda mataffärer gör att vi var och en ska tänka efter före det händer. Med en bra framförhållning och planering i familjen och tillsammans med grannar kan vi med enkla medel förbättra en svår situation. De flesta av åhörarna beslutade att packa en krislåda när de kommer hem.

Text och foto: Thorsten Flood


Bohuslän-Dalsförbundet ordnar Nato-debatt på Bohusläns Museum i Uddevalla


Den 10 oktober 2016 anordnade Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund, i samverkan med Försvarsforum, Allmänna Försvarsföreningen, Bohusläns Museum och med ekonomiskt bistånd från Källvikenstiftelsen, en debattafton om för- och nackdelar med ett eventuellt Natomedlemskap.

Mike Winnerstig, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, var inledningstalare och gjorde en föredömlig presentation av Nato såväl ur ett historiskt som dagsaktuellt perspektiv, dess organisation och vilka krav som medlemsländerna förväntas leva upp till.
Som debattörer för respektive sida hade vi riksdagsledamoten och ordinarie ledamoten i försvarsutskottet, Paula Holmqvist (S) för nejsidan och riksdagsledamoten Lars Tysklind (L), ersättare i försvarsutskottet för jasidan.

Moderator i debatten var den förre journalisten och radiomannen Lars Hartelius.

IMG_0005_v2
IMG_0008_v2 IMG_0024_v2


Glädjande för oss arrangörer så hade ett 65-tal åhörare och debattörer infunnit sig till kvällens evenemang. Vi hade anslagit 1½ timma för hela programmet (efter inledande fika) och vi bedömer det som en lagom tid för att debatten hela tiden skall hålla bra tempo. Kvällen avslutades med en allmän frågestund.

Huruvida debatten ledde till några omvändelser kan vi inte svara på, men ur försvarsupplysningssynpunkt var det en mycket uppskattad tillställning, vilket uttrycktes av ett flertal deltagare.

Huvudlasset för att arrangemanget skulle komma till stånd hade dragits av Ulla Reimers med visst bistånd av undertecknad.

Text: Bo Sandell
Foto: Ulla Reimers


Hemvärnsbataljonen i Bohuslän-Dal söker hemvärnssjukvårdare

 

Hvsjukv

Mer information hittar du här....

Här kan du skicka en intresseanmälan....

Välkommen att göra en insats!


MILITARY WEEKEND för dig som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är nyfiken på det militära livet

Militärtält

Prova på helger

Försvarsutbildarna anordnar Military Weekend på ett flertal platser i landet för dig som är intresserad av att göra en insats i Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation.

Här kan du läsa mer om Military Weekend....

Välkommen att prova på det militära livet
Elfsborgsmarschen - 2 dagars internationell marsch

Läs mer på Elfsborgsmarschens egen hemsida


Frivilligportalen

Logga FrivilligutbildningPå utbildningsportalen Frivilligutbildning hittar du alla all frivilligutbildningar i Sverige som bedrivs på uppdrag av Försvarsmakten.


Till Frivilligutbildning....

 


Uppdatera dina medlemsuppgifter

register.gif

Har du flyttat, ändrat telefonnummer, skaffat eller ändrat e-postadress?

Var snäll och meddela din föreningen så medlemsregistret kan hållas uppdaterat.

 


 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-19 kl. 14:58 av Ulf Reimers.