Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund

Välkommen till Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbunds hemsida! Här finns en kort presentation av vårt förbund och dess verksamhet. Givetvis publicerar vi också information till våra medlemmar här.

 

e-maillogga B-D

Clipboard03

 


Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal deltog vid krisberedskapsråd med Dalslandskommunerna

På Luciadagen 2017 var det kallat till krisberedskapsråd och denna gång var Mellerud arrangör. Ett råd
som består av Säkerhetssamordnare och Räddningsledare från de fem Dalslandskommunerna, Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Åmål och Dals Ed. Även flera myndigheter var representerade t.ex. Länsstyrelsen, Polisen och Vattenfall.

Från frivilligorganisationer fanns deltagare från: Civilförsvaret, Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal, Röda Korset, Dalslands Lottakår och Svenska Kyrkan.

Föredrag hölls av Åke Jacobsson, som varit chef för krishanteringsorganisationen vid den stora branden i Västmanland. Han presenterade erfarenheter från den branden och hur kommunerna hade sitt ansvar inledningsvis och hur man flyttade ansvaret till Länsstyrelsen, när branden eskalerade till att omfatta flera kommuner. Han beskrev att detta kunde indelas i tre faser,

1. kommunerna har ansvaret.
2. Länsstyrelsen tar över ansvaret.
3. Normalisera samhället.

Polisen informerade om sina insatser och hur det blir särskild händelse, samt var den centrala staben arbetar i från vid dessa tillfällen. Svenska Kyrkan informerade om Posom och begravningstjänst och vilket stöd som ges från dem.

Under dagen genomfördes ett grupparbete på flera täter, med lägesbild och lägesanalys med ett exempel om en sådan stor brand skulle startat på Kroppefjäll. Vi använde oss av en bok som är utgiven av MSB, den heter Lägesbilder, att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar.

Det var en mycket bra dag och om ett år återkommer den i kommunerna i Dalsland.

Text: Thorsten Flood


Sista styrelsesammanträdet 2017

Vid sista förbundsstyrelsesammanträde som genomfördes 6 december på I17 Mässen vill styrelsen till alla medlemmar framföra sin hjärtlig jul- och nyårshälsning!

 

005_v2

 


Verksamhetsplanering inför 2018

Förbundet har haft verksamhetsplaneringsdag den 18 november 2017.

För att få med föreningarnas egen hemortsverksamhet till förbundets årsprogram 2018 hade förbundet inbjudit till en träff i Åmål, där Åmålsföreningen stod som värdar.

002_v2


Under ledning av förbundsstyrelsen ordförande genomfördes en planering tillsammans med föreningsfunktionärerna, där mål och syfte med träffen samt genomgång av verksamhetsprocessen var en del av dagens program. Därefter granskades det underlag som respektive förening skickat in i förväg. En färdigställning av underlaget kommer att ske i närtid innan allt lämnas till tryckeriet.

Träffen avslutades med en god lunch.

Text och bild: Thorsten Flood


För din säkerhet! i Trollhättan 1 november 2017

Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal, har i samarbete med Trollhättans Stad, haft För din säkerhet! i Stadshusets sessionsal. Ulla Reimers och Nalle Johansson, var våra informatörer på ett välbesökt arrangemang, då det kom 58 st. åhörare. Förbundets kontaktperson var Trollhättans Stads säkerhetssamordnare Kristina Hedman, som var mycket nöjd med det fina samarbetet som gav ett bra gensvar hos allmänheten.

098_v2 100_v2


Text och foto: Thorsten Flood


För din säkerhet!

Vi stärker din förmåga att ta hand om dig själv och dina nära vid kriser i samhället.

För din säkerhet! är en informationsträff där du får möjlighet att lära dig mer om vad du själv kan göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället. Framförallt hur du redan idag kan förbereda dig.

Välkommen till någon av våra informationsträffar som är på 3 timmar och är kostnadsfria.

Läs mer och anmäl dig här....

Välkomna!


Hemvärnsbataljonen i Bohuslän-Dal söker hemvärnssjukvårdare

 

Hvsjukv

Mer information hittar du här....

Här kan du skicka en intresseanmälan....

Välkommen att göra en insats!


MILITARY WEEKEND för dig som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är nyfiken på det militära livet

Militärtält

Prova på helger

Försvarsutbildarna anordnar Military Weekend på ett flertal platser i landet för dig som är intresserad av att göra en insats i Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation.

Här kan du läsa mer om Military Weekend....

Välkommen att prova på det militära livet


Elfsborgsmarschen - 2 dagars internationell marsch

Läs mer på Elfsborgsmarschens egen hemsida


Frivilligportalen

Logga FrivilligutbildningPå utbildningsportalen Frivilligutbildning hittar du alla all frivilligutbildningar i Sverige som bedrivs på uppdrag av Försvarsmakten.


Till Frivilligutbildning....

 


Uppdatera dina medlemsuppgifter

register.gif

Har du flyttat, ändrat telefonnummer, skaffat eller ändrat e-postadress?

Var snäll och meddela din föreningen så medlemsregistret kan hållas uppdaterat.

 


 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-10 kl. 19:22 av Ulf Reimers.