TOLO

Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Typförband som är organiserade i nordligaste delen av landet, ingår organisatoriskt i hemvärnsbataljon (norr).


TOLO-grupp

Uppgifter

TOLO-gruppen ansvarar för att säkerställa att hemvärnsförbandet får ammunitions- och drivmedelsersättningar.

Våra befattningar

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer.

Vad krävs av dig

  • Som hemvärnsspecialist skall du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
  • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du skall godkännas vid säkerhetsprövning
  • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde
  • Lägst B-körkort

Din utbildning

  • Du börjar med att genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildning (GU-F).
  • Efter genomförd GU-F så skriver du ett utbildningsavtal med ett hemvärnsförband.
  • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband på TOLO-gruppen så genomför du utbildning för att kunna hantera bland annat farliga ämnen vid transporter.
  • Sedan genomför du en introduktionsutbildning vid ditt förband.
  • För de som skall tjänstgöra som chefer eller ställföreträdare finns möjlighet att genomföra olika ledarskapsutbildningar och annan särskild utbildning.

Länk till utbildning
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F
ADR-utbildning, se Försvarsmaktens kurskatalog
Grundkurs Tung lastbil, del 1+2
Ammunitionsutbildning, se Försvarsmaktens kurskatalog

Sidan publicerad/ändrad 2015-06-23 kl. 12:21 av Anna Karlsson.