Förbundsstyrelse

Förbundsordförande      Claes Otterdahl

Vice förb.ordförande      Harald Andersson

Styrelseordförande        Harald Andersson

Förbundssekreterare      Peder Magnusson

Förbundskassör              Erik Jernberg

Ledamöter till 2018       Göran Eriksson
                                       Björn Lundgren
                                       Claes-Åke Henriksson

Ledamöter till 2019       Christina Peterson
                                        Karl E Strömberg
                                        Per Johansson

Ersättare till 2018          Per Haag

Ersättare till 2019          Sussie Arefjord

Revisorer                        Bertil Andersson, Jonas Svensson

Ersättare                        Arne Eriksson,
                                       Kjell Larsson

Valberedning                 Arne Ekberg(ordf.)
                                        Rebecka-Pandora Friedman, Tove Otterborg

Hedersordförande          Bengt Tellow

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-12 kl. 18:06 av Björn Lundgren.