Förbundsstyrelse

Förbundsordförande      Claes Otterdahl

Vice förb.ordförande      Harald Andersson

Styrelseordförande        Harald Andersson

Förbundssekreterare      Karl E Strömberg

Förbundskassör             Erik Jernberg

Ledamöter till 2016        Göra Eriksson
                                       Björn Lundgren
                                       Per Haag

Ledamöter till 2017        Arne Ekberg
                                       Tove Otterborg
                                       Per Johansson

Ersättare till 2016           Christina Petersson

Ersättare till 2017           Claes-Åke Henricsson

Revisorer                         Bertil Andersson, Jonas Svensson

Ersättare                         Carl Mattsson,
                                       
Ove Fast

Valberedning                   Kjell Larsson(ord)
                                        Rebecka-Pandora Friedman, Peder Magnusson

Hedersordförande          Bengt Tellow

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-07 kl. 17:18 av Björn Lundgren.