Nyheter

sodermanland1

SYNTES13 – Slutövning för Kadetter

Den 14-18 juni ryckte jag in för att assistera kadetterna som sambandsoperatör under deras slutövning SYNTES13. En hel del resurser hade satts in från Hemvärnets sida; från fältkök, hemvärnssjukvårdare och kvartermästare till stabsassistenter och sambandsoperatörer samt utlåning av materiel. Totalt bidrog Hemvärnet med 70 personer.

   
   
   

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-02-10 kl. 09:55 av Anna Karlsson.